2013年1月30日水曜日

製糸業--ウイグルの工芸習慣Meshutchilik (Uyghur orp-adetliri, p.75)
製糸業
 Meshut-pishshiqlap teyyarlinidighan nepis yipek toqulma matériyali.
 糸繰りをして作られる美しい絹織物の原料である。
 Uyghurlar uzun tarixtin buyan, bir yüz atmish xildin artuq her xil keshte, yastuq qépi, yotqan téshi, könglek yaqisi, könglek étiki, yeng uchi, chach pöpüki, ötük, choruq pöpüki, qol yaghliq, paypaq güli, chay xaltisi, tamaka xaltisi, yotqan güli, méhrap yapqu, orun yapqu, sa’et béghi, böshük pöpüki hetta ishtanbagh pöpükigiche hemde yüz xildin artuq doppa güllirigiche meshut ishlitip keldi.
 ウイグル人は昔から、160種類余りの各種刺繍、まくらカバー、ふとんカバー、ブラウスの襟、ブラウスづくり、袖先、髪飾り紐、ブーツ、チョルク〔紐で縫った一枚革の靴〕の紐、ハンカチ、ソックスの飾り、茶袋、たばこ袋、布団飾り、ミフラーブカバー、ベッドカバー、時計バンド、ビョシュク〔ゆりかご〕の飾り房、さらにはズボンのベルトの飾り房まで、また100種余りのドッパ飾りにまで絹糸を使ってきた。
 Meshut ishlesh usuli : pile ghozisini qurutup, qazangha ghoza chökküdek su quyup qaynitilidu.
 絹の作り方:カイコのまゆを乾かして、鍋にひたひたに水を注いでまゆが煮られる。
Ghoza pishqanda, pilini eslige qayturush üchün soghuq su quyidu we otni toxtitip, qazandiki su qol köymigüdek bolghanda, pile ghozisini chile-chüp bilen (pilini süzüdighan yaghach) kötürüp pilining uchini tapidu we pile uchining tom, inchikilikini tengshep, uchini tartip chaqqa yögep tartilghan yipekni kallek qilidu.
まゆが煮えたら、カイコを元に戻すために冷水を注いで火を止めて、鍋の水が手がやけどしないぐらいにさめたら、カイコのまゆをチレ-チュプ(カイコを漉す木材)で引き上げて、その先端を取って紡ぎ車に巻いて巻き取られた絹を糸玉にする。
Bu yipekning tartishi.
これは絹の巻き取りである。
Tartilghan yipekni chong chaqqa yögep kalwa qilip, üch kilo gram yipekke bir kilogram shaxar sélip üch sa’et etrapida qaynitilidu.
巻かれた絹を大きな紡ぎ車に巻いて糸玉にして、3キログラムの絹に1キログラムの灰を加えて3時間ぐらい煮られる。
Yipek qanche uzun qaynitilsa shunche aqiridu we yéshilidu.
絹は長く煮るほど白くなって伸びる。
 Yipek shaxardin chiqqandin kéyin süzük suda yuyup shaxarni chiqiriwétip, qoghun uruqini soqup xaltigha élip yilman〔=ilman〕sugha sélip yipekni ashu su bilen chayqaydu.
 絹は灰から出した後、浄水で洗って灰を抜いてしまって、メロンの種をつぶして袋に入れてイルマン温水〔コメント感謝〕に入れて絹をその水で洗う。
Shaxarda qaynitilip aqarghan, talaliri yéshilgen yipek qoghun süyide chayqalghanda téximu aqiridu we parqiraydu.
灰で煮られて白くなって糸が伸びた絹はメロン水で洗うとさらに白くなってつやが出る。
Yipekni qoghun süyidin élip süzük suda chayqaydu (éqini aq boyiche ishlitilidu, kéreklirini boyaydu).
絹をメロン水から出して浄水で洗う(白は白で使われ、必要なものは染める)。
Bu chaghda yipek resmiy meshut bolidu.
このとき絹は正式に絹糸になる。
 Meshutning boyaqchiliqi we tengshesh usuli : meshut boyaqchiliqining türi köp bolup, boyash, tengshesh usuli nahayiti zil bolidu.
 絹糸の染色と調整方法:絹糸の染色の種類は多く、染めと調整の方法は非常に繊細である。
 Meshut boyaqchiliqida hazir yigirme besh xil reng türi bar (ilgiri qiriqtin ashatti).
 絹糸の染物業に今25種の色の種類がある(以前は40以上あった)。
Bu yigirme besh xil reng türining asasiy rengge sekkiz xil bolup, buning alte xilidin yigirme besh xil reng tengshilidu.
この25種の色の基本の色に8種あって、この〔中の〕6種から25種の色が調整される。
 1) Gugut poqi rengge shaptul chéchili rengdin azraq qoshulsa, anargüli, téximu azraq qoshulsa, qimizreng, köp qoshulsa qara qizil bolidu.
 1)燃えカス色に桃色を少し加えたら、ザクロの花に、もっと少し加えたら、クミズ〔馬乳酒〕色、多く加えたら赤黒くなる。
 2) Shaptul chéchiki rengni sus tengshise, süt reng, azraq sériq qoshsa, nawat reng, jiqraq qoshsa, toq sériq, téximu köp qoshsa, kawa chéchiki bolidu.
 2)桃の花色を薄く調整したら、ミルク色、少し黄色を加えたら、氷砂糖色、多めに加えたら、濃い黄色、少し多く加えたら、かぼちゃの花になる。
 3) Gösh rengge sösün reng qoshsa, cheyze reng, gugut poqigha sériq qoshsa, toq anar güli, toq sériq qoshsa, nesh〔=neshe〕reng bolidu.
 3)肉色に紫色を加えたら、ナス色、燃えカス色に黄色を加えたら、濃いザクロの花、濃い黄色を加えたら、軒樋大麻〔コメント感謝〕色になる。
 Reng qol köymeydighan sugha sélinip tekshi ileshtürülidu. Meshut rengge sélin’ghanda, bir bashtin sélip rengni tekshi öchürüwélip salqin jayda qurutidu.
 色は手が焼けない水〔やけどしない程度の湯〕に入れられて、一緒にかきまぜられる。絹糸は色に入れられるとき、一端から入れて色を均等に消してしまって〔?〕、涼しい場所で乾かす。
Qurughan meshutni reng türi boyiche kalleklep, andin bazargha saldu.
乾いた絹糸を色の種類によって玉状に巻いて、それから売りに出す。

2 件のコメント:

  1. yilman su は「ぬるま湯」では。nesh reng は、 neshe reng なら辞書にあります。

    返信削除
    返信
    1. ご教示ありがとうございます。

      削除