2013年4月8日月曜日

彫塑術--ウイグルの工芸習慣Heykeltirashliq (Uyghur orp-adetliri, p.82)
彫塑術
 heykeltirashliq uyghurlar budda dinigha étiqad qilghan mezgillerde taza tereqqiy qilghan. buni kériyidiki fara=qara?xarabisidin qéziwélinghan V esirge a’it tatxagata budda dinining heykili, xotendiki yotqan xarabisidin qéziwélinghan sapal qush, turpandin qéziwélinghan lay qorchaq, renglik lay at heykili, samawi xangha teqlid qilinghan renglik yaghach heykel, qarasheherdin qéziwélinghan yaghachtin oyulghan wajra palwan heykili, yene laydin yasalghan er kishining béshi we budsatiwa béshi qatarliqlar ispatlaydu.
 彫塑術はウイグル人が仏教を信仰していた時期に非常に発展した。それはケリヤのカラ遺跡から出土した5世紀に属するタトハガタ仏教彫塑、ホタンのヨトゥカン遺跡から出土した土器の鳥、トルファンから出土した泥人形、彩色泥馬像、天王を描いた彩色木像、カラシェヘルから出土した木彫りの金剛力士像、また泥で作られた男性の頭像と菩薩の頭像などが証明している。
 uyghurlar X esirde islam dinigha étiqad qilghan. shuningdin kéyin heykeltirashliq her xil diniy seweb we cheklimiler bilen qatardin qélip, neqqashliqqa özgergen.
 ウイグル人は10世紀にイスラム教に改宗した。そのあと彫塑術は各種の宗教的理由と制限に応じて、〔幾何学模様の〕彫刻術に変わった。
heykeltirashlar öz maharitini uyghur binakarliq sen’itige qaritip, tam-torus, dérize-ishik girweklirige, méhraplargha, munar, gümbezlerge her xil gej oyma neqishler bilen gül siyaqi, ghunche porekliri, méwe-chéwiler, bugha-marallar, chalghu eswablar, öy bisatlar, hösn xetlerni chüshürüsh bilen namayan qilghan.
彫塑師たちはその技能をウイグル建築の装飾に向けて、壁と天井、窓とドアの縁に、ミフラーブに、碑、聖者廟に各種の石膏彫刻図案で花模様、つぼみ、果物、鹿、楽器、家具、カリグラフィーを描写して実証した。
 dewrimizge yétip kelgen heykeltirashliq tarixidin qarighanda u özgiche uslub we milliy alahidilikke ige ikenliki bilinidu.
 私たちの時代に伝来した彫塑術の歴史によると、それは独特な風格と民族の特徴があることが知られている。
 uyghur heykeltirashliri gej, polat chiwiq, mata yaki paxal we tuxumning éqini matériyal qilidu, gej asasiy orunda turidu.
 ウイグルの彫塑師たちは石膏、鉄棒、布や藁、卵白を材料にして、石膏が基本的な地位を占める。
 uyghur heykeltirashlar gejni béliq gej, tom gej dep ikkige ayriydu.
 ウイグルの彫塑師たちは石膏を魚石膏、粗石膏という二つに分ける。
béliq gej uzunchaq bolup chidamliq bolidu.
魚石膏は細長くて丈夫である。
tom gej uyul, yoghan bolidu.
粗石膏は塊で、大きい。
uyghur heykeltirashlar béliq gej ishlitidu.
ウイグルの彫塑師は魚石膏を使う。
 gej teyyarlash, béliq gejni özliri tonurda pishurup soqup elgektin ötküzüp melum miqdardiki gejni sugha sélip doghap teyyarlap qoyup qoyidu, bir qanche minutta gej lengpungdek qatidu, andin islitishke bashlaydu.
 石膏の準備、魚石膏を自分たちのトヌルで加熱して、砕いて、篩にかけて、一定の量の石膏を水に入れて、泥状にして置いておく。
 heykeltirashliq eswabliri : güshte gerde (enriwe sheklide bolidu), bu rende gerde (mozduz bu rendisige oxshash), nukesh gerde, ziqchiziqche?gerde, iskine gerde qatarliq polat tighlardin ibaret.
 彫塑道具:ギュシテ・ゲルデ(エンリウェの形である)、ブ・レンデ〔かんな〕・ゲルデ(靴屋のブ・レンデと同じ)、ヌケシ・ゲルデ、ズィクチェ〔鍵?〕・ゲルデ、ヒスキネ〔鑿〕・ゲルデなどの鉄の刃物がある。
 heykel yasash usuli : adem yaki haywanat heykilini yasimaq bolsa, aldi bilen polat chiwiqta uning jazisini quridu.
 彫塑作りの方法:人か動物の彫塑を作るのであれば、まず鉄棒でその枠組みを作る。
jazini sirlap üstige mata yaki paxal yögep, heykelning eza körünüshlirini muqimlashturidu.
枠組みをペンキを塗った上に布か藁を巻いて、彫塑の部分の形を形作る。
andin gejni höl waqtida mata üstige sürkeydu.
それから石膏を湿らせた湿っているうちに〔コメント感謝〕布の上に塗る。
gej melum qélinliqqa yetkende kéreklik sayman bilen qirip, heykelning tashqi körünüshini püttüridu.
石膏が一定の厚さになったら適切な器具で削って、彫塑の外観を完成させる。
chaplima heykeller, mesilen, tamgha chaplinip bir yüzi körsitilip yasilidighan adem béshi yaki pütün turqi bolsun, bu xildiki heykellerge qélip ishlitidu.
貼り付け彫塑〔レリーフのことらしい〕、たとえば、壁に貼られて一面を見せられて作られる人の顔や全身像であれば、この種の彫刻に型が用いられる。
birni eynen yasap uningdin qélip élip qalghanlarni gej bilen quyup qurutuwalidu.
一つをそっくりに作って、それで型を取って、残りを〔=型に〕石膏を注いで乾かす。
 uyghurlar heykel pütkendin kéyin tuxumning éqini mata bilen heykel üstige suwap perdaz béridu.
 ウイグル人は彫塑が完成した後、卵白を布で彫塑の表面に塗ってつやを出す。
buningda heykel parqiraq, siliq bolush bilen birge yérilmaydu, yamghur, nemlikni qobul qilmaydu.
これによって彫塑は輝き、滑らかになると同時にひびが入らず、雨、湿気を吸わなくなる。
uzun muddet tupraq astida tursimu esli haliti özgermeydu.
長い間土中にあっても本来の状態が変わらない。

2 件のコメント:

  1. hol waqtida は「湿っているうちに」では。

    返信削除
    返信
    1. ご教示ありがとうございます。

      削除