2014年9月21日日曜日

母なるふるさと(9)23ページ16行目より)
qiro chüshküche yighip bolimiz.
霜が降りる前に収穫し終えよう。
iniliring bera bilen deramu ishqa yarap qaldi.
弟のベラとデラも役に立っている。
bera töt ormichining béghini baghlap bir gunggha ishliyeleydu, künige yette yüz bagh chöp baghlaydu ukang, deramu tuluqqa at mineleydu, chay toshuyalaydu, bughdayning buyisini ashu ikkisi otidi.
ベラは4人の刈り手〔分の牧草〕を紐でしばって一人前に仕事をすることができる、日に700束の牧草を束ねる、弟のデラも完全に馬に乗ることができる、〔野良に〕茶を持って行くことができる、小麦のブヤ〔マメ科の雑草、学名Sophora alopecuroides〕をあの二人が除草した。
at sughirish, oqur tazilash, atqa chöp sélip, toxugha dan chéchish, itqa ash étish ashularning ishi, balam.
馬の水やり、飼葉桶(かいばおけ)の掃除、馬に牧草を与えて、ニワトリに餌(えさ)をまいて、犬に食事を作ることは彼らの仕事だ、息子よ。
shunche baghning qoriyini orup, ming nechche yüz tüp qariyaghachning shéxini putap, üch ming baghdek shax-qoray qilip bésiwetti, uning hemmisini apang bilen ikki ining qildi, balam.
そして果樹園の枯れ草を刈り取って、千数百本のニレの枝打ちをし、三千本ぐらいの果樹の草刈りと枝払いをしている、そのすべてをおまえの母さんと、二人の弟がやっているんだ、息子よ。
bu yil xudayim buyrusa üchinchi ining hemraning xetne toyini qilip bolupla sheherge köchüp kirip kétimiz, öyge muxterbayning qoychisi qama qazaqni olturghuzup qoyimen.
今年は神がお許しになるならおまえの三人目の弟のヘムラの割礼式をした後で私たちは町に転居し、家にムフテルバイの羊飼いのカマ〔カワウソの意〕という名のカザフ人を住まわせてあげる。」
(以上23ページ下から2行目)
 tinimsiz dada oghligha tagharning aghzini achquzup, axirqi bir döwe bughdiyini ghelwir bilen taghargha quyghach yene dédi:
 忙しい父は息子に袋の口を開けさせて、最後の一山の小麦を篩(ふるい)を通して袋に入れながらまた言った:
 -- zakir ependim: ziyawudun, balangni oqutqin, men bundaq eqilliq balini körmigen, bala oqutqili on töt yil boldi, bundaq ötkür balini uchratmidim, dégechke, apang ikkimiz qanchilik japa tartsaqmu séni oqutayli déyishken, balam, qisinidighan yéring bolsa de, küchüm yetmise muxterbaymu qarap turmaydu.
 「ザキル先生が、『ズィヤウドゥン、おまえの息子を勉強させなさい、私はこんなに賢い子を見たことが無い、子供を教えて14年になったが、これほど鋭い子に会ったことがない』と言ったから、母さんと二人でどれほど苦しくてもお前を勉強させようと話し合った、息子よ、言いにくいことがあったら言え、おれの力が及ばなければムフテルバイも座視することはない。
biz bir tughqanning balisighu, yaminigha kelse dadamdin qalghan mushu seksen xo yerning ottuz xorini atushluq baylargha satimen.
おれたちは親族だから。いざとなったら私の父から残されたこの80ホの土地の中の30ホをアトシュ人の金持ちに売る。
bir xorigha bir qoy béringlar désem, hazirla ottuz qoyluq boluwalimiz.
一ホにヒツジ一匹くれと言えば、今すぐ30匹の羊になる。
ottuz qoy kéler yili ottuz qoza tughsa, yigirmisi ey bolsimu
30匹の羊が来年30匹の子羊を生んだら、その内の20匹が育っても…」
 -- gep uningda emes, dada!
 「話はそれじゃないんだ、父さん!」
 -- emes némide, démemsen?
 「じゃあ何だ、言わないのか?」
 -- japaliq ish bilen chéniqay deymen.
 「苦しい仕事で鍛えたいんだ。」
 -- japaning hemmisi sehrada tursa sheherde néme qilatting?
 「苦しいことはみんな田舎にあるのに、町に何しに行くんだ?」
 -- sésiq puraq, zey yer bu yerde yoq.
 「腐った臭いや、じめじめした所はここにはない。
étizning ishi éghir bolghini bilen özi güzel, negila qarisang bödüne «wit-wiliq» qilip turghan, hemmila yer gül-chéchek.
野良仕事は重労働だけれど美しい、どこを見てもウズラが『ぺちゃくちゃ』さえずって、いたる所に花が咲いている。
qara, zighir-qicha, tikenlirimu gül bu yerning.
見て、ここにもゴマやナタネ、イバラの花が咲いている。
bu yerde bedining charchighan bilen rohing yashirip turidu, dada.
ここでは体は疲れても、魂(たましい)は若返っている、父さん。」
 -- pah, pah, qenttek gep qildinga, balam.
 「ほお、ほお、砂糖みたいに甘い言葉を言ったな、息子よ。
menmu qishiche sheherde harwam bilen medikarchiliq qilimen, lékin xiyalim yézida bolidu.
おれも冬の間中、町で荷車で日雇(ひやとい)をしたが、村を思っている。
her küni mushu mehelle chüshümge kiridu.
毎日このマハッラが夢に現れる。
awu östeng, munu kariz, chighirtmaqliq, korkiriship turghan paqilar, awu qizilgül arisigha uwa salidighan bulbul chüshümdin chiqmaydu.
あの小川、このカレーズ、アヤメ、ばしゃばしゃはねているカエル、あっちのバラの間に巣を作るナイチンゲールは夢から消えない。
roh dédingma, rast, ademning jéni yayrap kétidu
魂って言ったな、本当に、人の心を楽しませてくれる…」
 -- dada, maqul dégine, hüsenbayning zawutida méning tonushlirim bar.
 「父さん、お願い、フセンバイの工場には知り合いがいるんだ。
ishlep baqay, bu yerde zérikip qaldim, aghinilirimning geplirimu, qiliqlirimu manga yaqmidi.
働いてみたいんだ、ここでは退屈してしまった、友達の話しも、行動も、僕には気に入らなかった。」
 ziyawudun jimip qaldi.
 ズィヤウドゥンは黙っていた。
yazning köngüllük axshamliri sehra baliliri telwiliktin némilerni qilmayduqiliduの誤植〕.
夏の楽しい日暮れに、田舎の子供たちは無分別に何でもする。
yash er-xotunlarning dérizilirini marishiwatqan, xeqning baghlirigha, qoghunluqlirigha oghriliqqa chüshüwatqan.
若い夫婦の窓をのぞき、他人の果樹園やメロン畑に盗みに入る。
geplirichu téxi, muxter bayning kéchiliri kimlerning öylirige shungghughanliqi, öy igisi ayalining nazliri, erler arisidiki ashna talishish, kündashliq jédelliri, ayallarning östeng boyidiki tillashliri, atlar, buqilar, itlar, xorazlar toghrisidiki uzundin-uzun talash-tartishlar, hetta bu talashlardin peyda bolidighan mushtlishishlar …
その上〔若者たちは〕、ムフテルバイが夜ごとだれかの家に消えること、家の主人と主婦のいちゃつき、男たちの間の女をめぐる争いと嫉妬のいさかい、女たちの小川の川辺の悪態、馬や、雄牛や、犬や、雄鶏についてのながながしい口論、はてはその口論から生じる殴り合い…のことまで話す。
bu ishlarning qaysibiri oghlining ditigha yaqsun?
これらのことのどれか一つでも息子の趣味に合うだろうか?
nuri bikar bolsila kitab oquydu, xiyal süridu, sözlise chong-chong, bashqilar bilmeydighan ishlarni sözleydu.
ヌリは時間があれば本を読み、夢想にふけり、口を開けば非常に大きな、他の人が知らないことを話す。
gérmanlarning nelergidur hujum qilghanliqi, rusiyidiki ishlar, kulidiki soqushlar, yaponlarning junggogha bésip kirgenliki, shéng dubenning sözliri, senminjuyi, xa’in qilin’ghan baylar, yene ademler chüshenmeydighan allinémilerni sözleydu.
ドイツ人がどこかに侵攻すること、ロシアの出来事、中国の戦闘〔国共内戦?〕、日本人が中国に侵攻したこと、盛督弁の言葉、三民主義、裏切られた〔or裏切り者にされた〕金持ちたち、他にも人々が分からないもろもろのことを話す。
rast, uning ichi pushti, u sheherdiki aghinilirini, ependilirini séghindi …
確かに、彼は寂しかった、彼は町の友達が、先生達がなつかしかった…
 --boptu, balam, --
 「いいだろう、息子よ」
dédi axir köngülchek ziyawudun oghlining xushal chirayigha qarighanséri ich-ichidin xushal bolup,
と言って最後に心優しいズィヤウドゥンは息子の喜ぶ顔を見れば見るほど心から嬉しくなって、
-- andaq bolsa men séni harwa bilen sheherge ekirip qoyay.
「それならおれがお前を車で町に連れて行ってやろう。
bir harwa shax-qoray, töt toxu, ellik-atmish tuxum éliwalsaq, sen xejligüdek pul chiqip qalidu.
一台の車で枯れ枝、ニワトリ四羽、たまご5060個を持っていけば、おまえが使いたいぐらいのカネは手に入る。
men séni hashim tembürning öyige ekirip qoyay.
おれがお前をハシム・タンブールの家に連れて行ってやろう。
bilisen’ghu, méning aghinem, öyi naghrichida. he, héliqi sériq hashim shu …
おまえ知ってるだろう、おれの友達だ、彼の家はナグリッチにある。ほら、あの色白のハシムだよ…」
 lékin, oghli xushal bolushning ornigha jimip qaldi.
 だが、息子は喜ぶどころか黙ってしまった。
dada oghlining muhebbettin özini qachurup etey azab qaynimigha özini atmaqchi boluwatqinini nedin bilsun?
父は息子の愛から自分を遠ざけて非常な苦悩の中に身を投げようとしていることをどうして知ることができようか?
ularning yénigha ziyawudunning ishchan, aq köngül ayali chiqti.
彼らの傍(かたわ)らにズィヤウドゥンの勤勉で実直な妻が現れた。
qariqumchaq, qash-közi chirayliq, sel dorday kalpuk, inchike ikki örüme chéchini yélim bilen qaturup qeliqey yaghliqini éngiki astidin baghliwalghan oruq, yalang ayagh ayal oghligha qarap zoq bilen külüwidi, uning chirayliq közlirining quyruqlirida qoyup, chongqur qoruqlar peyda boldi :
美しく日焼けし、顔立ちの美しい、すこし突き出したくちびる、細い二本のお下げ髪を真ん中で結んでイラクサのスカーフをあごの下で結んだ、細い裸足の女が息子を見て熱心に笑うと、彼女の美しい目の端(はし)に濃くて深いしわができた。
26ページ7行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿