2015年6月2日火曜日

母なるふるさと(23)Zordun sabirning tarix romani «ana yurt». 

66ページ冒頭)
5
 -- ölmekning üstige tepmek dégen shu! – dédi mira «qazi» qolini hawada pulanglitip, -- hökümet bilen irekeshkili bolamdu?
 「他人の困難に乗じて打撃をくわえるということだ、これは!」とミラ「法官」が手を空中で振って「政府に逆らうことができるのか?」
 -- qazaren alimadis! – dep saqilini siypidi mehelle imami béshini lingshitip.
 「万が一にもありえない!」とあごひげをなでたマハッラのイマムは頭を振った。
 uchilirigha perije, tashlanmighan juwa, shalwur, kigiz paypaq bilen pürme choruq kiyiship, putlirini astigha basqiniche meschit témigha yölinip künge qaqlinip olturushqan yurt chongliri kündilik paring’ini bashliwétishkenidi.
 体にペリジェ(長いコート)、中にのぞいたジュワ(裏毛皮の上着)、革ズボン、フェルトの靴下と折り目の付いたチョルク(一枚革のブーツ)を身に着けて、あぐらをかいて礼拝所の壁に寄りかかって日向ぼっこをしていた長老たちは世間話を始めていた。
ulugh’axunning öyige oghri chüshken küni otturigha chiqqan mehelle baturlirining etisidin bashlap héch ish bolmighandek öz ishliri bilen bolup ketkinige mana üch aydin ashti.
ウルグ・アフンの家に泥棒が入った日に集まったマハッラの勇士たちは翌日から何もなかったかのように自分のことに従事して、それから3か月もうが過ぎた。
ademler yazghan erz, qilishqan chong geplirini tamamen untushti.
男たちは書いた訴状、吹いたほらを完全に忘れた。
wehalenki, tünügün ziyawudun tutup kétilgenidi, yene yéngi baturlar peyda boldi:
だが、昨日ズィヤウドゥンが連行されると、また新しい勇士たちが現れた。
 -- bu mingbégining ishi, mingbégini oliship taza salayli!
 「これは千戸長のしわざだ、集まって千戸長を本当に殴ってしまおう!」
 -- ghojamgha erz sunayli!
 「ゴジャに訴状を提出しよう!」
 -- yaq, bu ala baytalning ishi, muxterbay ala baytalni özichila «wuy qashqaliq!» deptu emesmu, mana emise dep ziyekni baghlap ketti!
 「いいや、これはアラ・バイタルのしわざだ、ムフテルバイはアラ・バイタルを好き勝手に「おいカシカリック!」と言ってたじゃないか、それに怒ってズィエックを捕まえたんだ!」
 tünügün – qiblidin achchiq shamal chiqqan küni mehellige qilich asqan ikki chérikni egeshtürüp ala baytalning burutluq chaparmini kirip keldi-de, «ziyawudunning öyi qaysi?» dep soridi.
 昨日-メッカの方角〔=西〕から身を切るような強風が吹いた日マハッラに剣を下げた2人の傭兵を連れてアラ・バイタルの口ひげのある伝令が入ってきて「ズィヤウドゥンの家はどれだ?」と聞いた。
 -- awu shu! – déyishti shu yerde olturushqan qiziqchiliqqa amraq déhqanlar orunliridin turushup.
 「あれだ!」とその場にいた冗談好きな農民たちは席から立ち上がって言った。
ikki déhqan ularni ziyawudunning ghoruluq hoyla ishikige bashlap keldi.
二人の農民が彼らをズィヤウドゥンのかんぬきのかかった庭の戸口に案内してきた。
 -- ziyek, hoy ziyek!
 「ズィエック、おい、ズィエック!」
 béshigha aq kigiz qalpaq kiyip, tizigha chüshidighan qara peshmet ustidin aq pota baghliwalghan ziyawudun ishik aldida peyda boldi.
 頭に白いフェルトの丸帽子をかぶって、ひざまでの黒いコートの上から白い腰帯を締めたズィヤウドゥンが戸の前に現れた。
uning saqalliri ösken, qapiqi ishshighan, közliri qizarghanidi, u kichik qizini peshmitige yögep kötürüwalghanidi.
彼のあごひげは伸びて、まぶたは腫れあがり、目は充血していた、彼は小さな娘をコートで覆って抱いていた。
u yayilargha chöchüp qaridi.
彼は捕吏たちを見て驚いた。
 -- öyge kiringlar, öyge! – dédi u hoduqup.
 「中へどうぞ、中へ!」と彼は慌てて言った。
  -- sanga chaqiriq achiqtuq. shenggen yamuldin! – dédi chaparmen qoynidin pürleshken qeghezni chiqirip, -- hazirla mangisen, balangni qoye!
 「おまえに呼び出し状を持ってきた。県政府からだ!」と言って伝令は胸から折られた紙を取り出して、「今すぐ行くんだ!、子供を放せ!」
 -- néme deydu huy munu, xotunum ölüp ketken, ete qiriq neziri, nezir bériwalay, balaliq ish bolsimu!
 「何を言ってるんですか、おやまあ、妻が死んでしまって、明日は40日の法事です、法事をさせてください、わざわいが起こっても!」
 -- «balaliq» deysenghu! – dédi chaparmen kül reng chapanliq, bélige tasma pota baghliwalghan, putigha gojey yögep, paxtiliq xey kiyiwalghan yayilarni körsitip, -- munular uqup qalsa «tanabing ghir
 「『わざわい』と言ったな!」と伝令は灰色の上着で、腰にベルトを締めて、足にゲートルを巻いて、綿の布靴を履いた捕吏を指し示して「こいつらが知ったら『細ひもでキュ!〔「縛り上げる」の意〕』だ」。
 -- uqturup qoy buliringgha, sen biz xeq bolghandikin!
 「こいつらに説明してやれ、おまえはおれたちの仲間〔同じ民族〕だろう!」
 -- tola sözlime! hazirla mingbégining hoylisigha barisen.
 「余計なことを言うな!すぐに千戸長の庭に行くんだ。
u yerde sanga oxshash üch-töt yil den tökmigen galwanglardin yette-sekkizi bar, shular bilen bir qoshaqqa qétilisen, mang!
そこにお前のような3-4年年貢を納めなかった間抜け(まぬけ)が7-8人いる、そいつらと一緒に縛られるんだ、歩け!」
 -- üch-töt yiling némisi hoy, men her yili den töküwatimen!
 「3-4年の何だ、おい、おれは毎年年貢を納めているぞ!」
 -- méning karim yoq, mang, men heydep apirishnila bilimen!
 「おれの知ったこっちゃない、歩け、おれが知っているのは追い立てて連れていくことだけだ!」
 ziyawudun balini ekirip qoyush üchün ghorudin éngiship öyge méngiwidi, chaparmen uning mürisidin tutuwélip tartti.
 ズィヤウドゥンは子供を入れるために戸をくぐって家に向かって歩いた、伝令は彼の肩をつかんで引っ張った。
68ページ1行目)
 -- öyüngge emes, mayaqqa hoy, galwang!
 「家にじゃない、ほらこっちだ、間抜け!
 -- balini ekirip qoyay hoy, ezra’il bolsangmu gherez uq-de!
 「子供を入れるんだ、イズライル〔死の天使〕になっても道理ぐらいはわきまえろ!」
 -- gherez! – chaparmen gürenlirini köpürüp yénidiki ikki yayigha qaridi, -- bang!
 「道理だと!」伝令はほおをふくらませて傍らの二人の捕吏に向かって「縛れ(しばれ:中国語「綁」)!」と言った。
 ziyawudun keynige burulup bolghuche ikki chérik uning qollirini keynige qayrip chige arqan bilen jeynek we béghishidin baghliwaldi.
 ズィヤウドゥンが後ろを振り返ろうとすると、二人の傭兵が彼の両手を後ろに回して麻縄(あさなわ)でひじと手首(てくび)を縛った。
ziyawudunning qizi chirqirap yighlidi,
ズィヤウドゥンの娘は金切り声(かなきりごえ)をあげて泣いた。
öydin qéynanisi bilen bir yash juwan yügürüp chiqti,
家から義母(ぎぼ)〔レイハンの母〕と一人の若い女が走って来た。
éghildin bera bilen dera, ulargha egiship hemra qollirigha ara-kalteklerni éliship yügürüshüp chiqishti,
家畜囲いからベラとデラ、彼らについてヘムラが両手にフォークや棍棒を持って走って来た。
ziyawudun ularning yayilargha tengligen tayaqlirini gewdisi bilen torap:
ズィヤウドゥンは彼らが捕吏たちに突き付けた棍棒などを身体でさえぎって:
 -- tegmenglar, balilirim, urmanglar! – dep warqiridi.
 「傷つけるな、子供たち、殴るな!」と叫んだ。
yayilar neyzilik miltiqlirini tengliginiche, ziyawudun baghlanghan arqanning uchini chaparmenge tutquzup mehellining teskey teripige qarap mangdi,
捕吏たちは銃剣(じゅうけん)を突き付けて、ズィヤウドゥンが縛られたロープの端(はし)を伝令に持たせてマハッラの日の当たらない方に向かって歩いた、
ziyawudunning baliliri yayilargha étilip keldi,
ズィヤウドゥンの子供たちは捕吏たちに遮(さえぎ)られ続けた、
ular ademlerning tutuwalghinigha qoymay bir yayining dümbisige ara bilen birni saldi.
周りの人々は彼らを押さえておくことができず、彼らは捕吏の一人の背中にフォークで一撃を食らわせた。
 -- eyya! – shalang saqal, hinggang chish, panaq yayi terini set turgen halda ingrap neyzini baligha qaritip yügürdi, -- séni öltürüwétimen!
 「アイヤ!」まばらなあごひげ、出っ歯(でっぱ)、獅子鼻の捕吏が顔を醜(みにく)くゆがめてうめいて槍(やり)〔=銃剣〕を子供に向けて突進した「おまえを殺してやる!」
 u baligha neyze urushigha bir chomaq uning béshigha tegdi.
 彼が子供を槍(やり)で突き刺す前に一本の棍棒が彼の頭に当たった。
u sentürülüp ketti we béshini tutup warqiridi:
彼はよろめいて頭を押さえて叫んだ。
 -- hu, yetmish pushtungni!
 「うー、一族みんな捕まえてやる!」
 yene bir yayi qorqqinidin asmangha qaritip oq chiqardi.
 もう一人の捕吏はおびえて空(そら)に向かって発砲した。
mehellining itliri hawship ketti, qaghilar qaqildiship etrapni bir aldi, ademler öyliridin chiqip opur-topur bolushti.
マハッラの犬たちは吠えたて、カラスたちはカーカー鳴いて周りに満ち溢(あふ)れ、人々は家から出て慌(あわ)てふためいた。
jimjit mehelle birdemdila qiyqas, warang-churung, warqirash-jarqirash bilen wehime ichide qaldi.
静かなマハッラがたちまち興奮、騒音、叫びによってパニックに陥(おちい)った。
ziyekning yénida birdinla muxterbay peyda boldi.
ズィエクの前にいきなりムフテルバイが現れた。
u bir yayini attin tartip chüshürüp qongigha birni tepti, andin ikki yayining uzun miltiq, neyzilirini tartiwélip ghezep bilen xirqiridi:
彼は一人の捕吏を馬から引きずりおろして一人の尻を蹴った、それから二人の捕吏の小銃と槍を取り上げて怒(いか)りでしゃがれた声で:
 -- wuy anangni sésiq tongguzlar! – u ziyawudunni boshitip yayi-chériklerge hürpeydi,
 「おいくそったれ…くさい豚ども!」彼はズィヤウドゥンを連れだして捕吏・傭兵に怒鳴(どな)り散(ち)らした、
--mang bérip éytish! yaman bolsa ala baytalning özi kelsun, u ala baytal bolsa men qara qawan!
「行け、行って伝えろ!やれるもんならアラ・バイタルが自分で来てみろ、彼がアラ・バイタル〔ブチの雌馬の意〕ならおれは黒イノシシだ!
 yayilar ketti, pütün mehelle endishige chökti.
 捕吏たちは去り、マハッラ中が不安に沈んだ。
muxterbay qarigir étini minip chiqti-de:
ムフテルバイはカリギル馬に乗って出かけて:
 -- ghojamgha éytimen! – dep sheherge qarap rawan boldi.
 「ゴジャに話してくる!」と言って町に向かって出発した。
u ketkendin kéyin ziyawudun öyidin chiqti.
彼が行った後ズィヤウドゥンは家から出てきた。
 -- janni alsimu aldigha baray, men barmisam ular on bolup kélidu.
 「命を失っても〔千戸長の〕前に行こう、おれが行かなければ彼らは10人で来る
abdul adash, balilargha qara, ewetme, hoylidin chiqarma jumu! – dédi u we mingbégining küzlikige qarap yürüp ketti.
アブドゥル君、子供たちを頼む、出すな、庭から出すな決して!」と言って彼は千戸長の秋の牧草地の方に向かって行った。
 mana bügün mehellidiki chong-kichik hemme adem meschit aldigha toplan’ghan, ularning közi shimalgha ketken mingbégi küzlikining yolida, u yaqtin bir qara boran kélidighandek, yene birlirining közliri sheher yoli – gherbke ketken harwa yolida, uyaqtin goya yéngi bir quyash chiqidighandek.
 さて今日はマハッラの老若全ての人が礼拝所の前に集まった、彼らの目は北に広がる千戸長の秋の牧草地の道に、その方向から一つの嵐が来るかのように、また一部の人々の目は町の道、西に行く車道に、そちらからまるで新しい太陽が出るかのように向いていた。
 -- ghojamning ala baytalgha chami yéter-he?
 「ゴジャはアラ・バイタルに力が及ぶだろうか?」
 -- yetmey wah, ghojamning yette bowisi bu yerning xojayini tursa!
 「及ばないわけないだろ、ゴジャの7代の先祖からずっとこの土地の主人なんだ!」
 -- undaq dégining bilen ala baytal dégen chyu siling bilen bille epyün chékidighan qashqaliq-de!
 「そうは言ってもアラ・バイタルはチュー司令官〔邱宗浚のことか?〕と一緒にアヘンを吸うカシカリックだ!」
 -- chyu siling, dotey dégenler shéng dubendin qorqar-he?
 「チュー司令官、道台(どうだい)といった連中は盛(世才)督弁(とくべん)を恐れているんだろうか?
69ページ末尾)

0 件のコメント:

コメントを投稿