2012年11月14日水曜日

ジュワ仕立業--ウイグルの工芸習慣


Juwichiliq (uyghur orp-adetliri, p72)

ジュワ〔裏毛皮のコート〕仕立業

 Uyghurlarda juwichiliqning tarixi uzun, buningdin töt ming yil burunla könchi deryasining töwen éqinida, charwa mal béqilghan, iptida’iy kön-xurum ishlengen ashlanghan téridin kiyim tikilgen.

 ウイグル人のジュワ仕立業の歴史は長く、今から四千年も前にコンチ川の下流で、家畜〔コメント感謝〕が飼育され、原始的なめし革が作られていた…なめされた革から服が作られていた。

Uyghurlar sheherliship qol hünerwenchilik bilen shughullanghandin bashlap juwichiliq mexsus kesipleshken.

ウイグル人が文明化して手工業に従事し始めてジュワ仕立業は専業化した。

 Uyghur juwichiliqining türi köp.

 ウイグルのジュワ仕立業の種類は多い。

Rexti, renggi xilmu xil, uyghurlar qoy, tülke, böre, süleysin, tiyin, qama, sughur, söser, kemchet, eltére qatarliq seksen nechche xil haywan térisidin juwa tikidu.

皮革、色は様々で、ウイグル人はヒツジ、キツネ、オオカミ、オオヤマネコ、リス、カワウソ、マーモット、テン、ラッコ、子ヒツジなど80数種の動物の毛皮からジュワを仕立てる。

Uyghur juwiliri tashliq, tashsiz ikki xil bolidu.

ウイグルのジュワは表地布付きと表地布なしの二種類がある。

Tashliq juwilargha mexmel, duxawa, moyit 〔=mowut〕, sarja, baston, kibrikot, her xil térike, chéperqut 〔=chiberqut〕, chekmen qatarliqlarni tash qilidu.

表地布付きジュワには綿ベルベット、絹ベルベット、ツイード〔コメント感謝〕、サージ、baston〔高級毛織物の名称、詳細不明〕、kibrikot〔不明〕、各種細綿布、コーデュロイ〔コメント感謝〕、チェクメン〔粗布〕などを表地にする。

 Tashsiz juwilarni tére boyi aq qalduridu yaki qara, sériq, porreng, yaki jigerreng bilen boyaydu.

 表地布なしのジュワの毛皮の皮は〔染めずに〕白く残すか、黒、黄、淡黄褐色、または肝臓色に染める。

 Juwichiliq saymanliri:

 ジュワ仕立業の道具:

 Qaycha (rext késishke ishlitidu), tére késidighan pichaq, endize, yip, yingne, oymaq, métr, shilim qatarliqlardin ibaret.

 はさみ(革を切るのに使う)、毛皮を切るナイフ、型紙、糸、針、指ぬき、物指し、糊などである。

 Tére pishshiqlash usuli: juwa tikidighan herqandaq tére aldi bilen sugha chilap yumshitilip téridiki may, gösh, shulluq etler qiriwélinidu.

 毛皮処理〔=皮なめし〕方法:ジュワを仕立てるどんな毛皮もまず最初に水に漬けて柔らかくされて毛皮の脂、肉、ぬめりがこそげ落とされる。

Andin un bilen ashlaydu, tére ashtin chiqqandin kéyin eyleydu we uwulap yumshitidu.

それから小麦粉と一緒に芒硝処理するなめす。毛皮の芒硝処理なめしが終わったら加脂し、揉んで柔らかくする。

Tére siqimgha sighqudek yumshighanda, térining yüzige su pürküp téximu yumshitip térini tartishturup, quruq, qiypach orunlirini tüzep tamgha tartip mixlap kériydu.

毛皮が手のひらにおさまるように〔=手で握れるように?〕柔らかくなったところで、毛皮の表面に水を吹きかけてもっと柔らかくして毛皮を引っ張って、乾いたら、曲がった部位を平らにして壁に張って、釘で打ち付けて広げる。

Buning bilen téridiki ölchemsiz orunlar tüzlinidu.

これによって毛皮の不規則な部位が平らになる。

 Késish usuli: térining yüzi teripidin endize qoyup, tére késish pichiqi bilen késidu.

 裁断方法:毛皮の表面〔=皮〕側に型紙を置いて、毛皮裁断用ナイフで切る。

Rext kiyim keskendek parche bolidu, andin tikidu.

布の服を裁断するようにパーツにして、それから縫製する。

Tikkende térining yungini ichige qilip yüzi terepni jüpleshtürüp yip bilen yömeydu.

縫製したらするときには〔コメント感謝〕毛皮の毛を中にして表面側をふちを折り返して二重にして糸で縫う。

Pesh, yaqa yeng olturghuzushlar chapan tikishke oxshishidu, juwining téshini qaycha bilen késip ilgiri qol bilen hazir mashina bilen tikip püttürüp, juwining üstige kiydürgendin kéyin, yaqa, éteklirini yömeydu.

衽(おくみ)、襟(えり)、袖(そで)、尻当てなどはチャパンの縫製と同じであり、ジュワの表地布をはさみで裁断して、以前は手で、今はミシンで縫って完成させて、ジュワの表面に縫い付けてから、襟、折り込みなどを縫い合わせる。

Eger chong yaqiliq yaki kemchet, qama, tülke, yaki körpe yaqa bolsa buni ayrim olturghuzidu.

もし大きな襟付き、もしくはラッコ、カワウソ、キツネ、もしくは子ヒツジの毛皮の襟であれば、それを別につける。

 Tashsiz juwilarning yaqisidin tartip aldi pesh we asti terep puchqaqlirigha, shundaqla yeng uchlirigha ikki santimétr kenglikte bir xil renglik eltéridin zighziq tutidu.

表地布のないジュワの襟から前の衽(おくみ)と下のふちに、同じように袖先に2センチメートルの幅で一種の色つきの子羊革でふちどりする。

Zighziqning léwige téridin tirnaq chongluqida üch bulung shekillik neqish oyulidu. Tashsiz juwa asasen ton sheklide tikilidu.

ふちどりの端に毛皮から爪ぐらいの大きさに三角形の模様が付けられる。表地布のないジュワは基本的にトン〔チャパンと同じ〕の形に縫製される。

2 件のコメント:

 1. hasugeさんのコメント転載

  ジュワの写真と絵がありました。http://bbs.xjtsnews.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20788

  文章を書いたのは、訳された文の作者の娘さんのような気がします。
  お父さんの文章を、少し分かりやすくしてある感じです。

  charwa mal は「家畜」では。
  tikkende は「縫製するときは」では。

  返信削除
 2. hasugeさんのコメント転載 ありがとうございます。

  不明とされていた cheperqut は、chiberqut のことでしょう。
  これなら辞書に出ています。

  次にも出てくる moyit ですが、
  mowut ではないでしょうか。

  返信削除