2013年11月28日木曜日

染物業--ウイグルの風俗習慣rengchilik (uyghur orp-adetliri, p.102)
染物業

 rengchilik uyghurlar arisida miladidin xéli burun barliqqa kelgen hüner-sen’etlerning biri.
 染物業はウイグル人の間で西暦紀元のはるか前に現れた技能の一つである。
 qumuldiki beshqel’e xarabisidin miladidin ilgiriki 1200-yillargha te’elluq renglik yung toqulmilardin sekkiz xil rengdar yipta toqulghan yung chekmen,
 クムルのベシケレ〔五つの要塞の意〕遺跡から紀元前1200年代に属する染色毛織物から8種の色付糸で織られた毛粗布、
toqquzsaray xarabisidin qizil, kök, sériq, aq renglerni tengshesh arqiliq chüje süriti chüshürülgen, shaptul chéchikining bergisi keshtilengen yung palaslar,
トックズサライ〔九つの宮殿の意〕遺跡から赤、青、黄、白などの色を組み合わせてヒヨコの絵が描かれた、モモの花の花弁が刺繍された毛の敷物、
niye xarabisidin yil dewri buningdin üch ming sekkiz yüz yil ilgiri dep békitilgen rengdar palas, üzüm süriti chüshürülgen chekmen,
ニヤ遺跡から年代が今から38百年前と同定された色付き敷物、ブドウの絵が描かれた粗布、
yene keshtilik eynek qépi (keshtining tégi yéshil, qirghiqigha jigerreng shayidin jiyek toqulghan sériq, kök, sösün, qara, qongur renglerde yumilaq güller shekli chüshürülgen) perdaz qutisi we xilmu xil rengdar yiplar tépildi.
また刺繍のティーポットカバー(刺繍の底は緑、縁に肝臓色の薄絹で縁取りされた黄色、青、紫、黒、茶色などの色で丸い花の形が描かれた)装飾箱と各種の色付糸が発見された。
bular uyghurlarda reng ishlesh sen’itining xéli burunla barliqqa kelgenlikini ispatlaydu.
これらはウイグル人の間で色作り技術がかなり前に成立したことを示している。
 uyghur boyaqchiliq risaliside :
 ウイグル染物業の指南書では:
«xuda bir yilni üch yüz atmish besh kün qilip yaratti.
「神は一年を三百六十五日にして作った。
piri kamillar her küni xudaning möjizisidin birini tallap üch yüz atmish besh möjizidin yetmish ikki xil reng keltürüp bu kesipni rawaj etti ……» déyilidu.
導師・達人たちは毎日神の奇跡の一つを選んで三百六十五の奇跡から72種の色を作ってこの技能が発達した……」と言われている。
 uyghurlar shaptul chéchiki, yulghun chéchiki, anar güli, anar posti, zarangza chéchiki, gülsurux, leyligül, yangaq posti, ordan, jigde posti, tuxumek, üjme qowziqi, örük qowziqi, sériq sebde, kéwez ghozisi, zak zemche, katap, it’üzümi, tajigül, azghan qatarliq gül-giyahlar herxil méwe-chéchekliri, sumuq (kaliy alyumin sulfat), köktash (mis sulfat), gil (mangan XII oksidi),
 ウイグル人はモモの花、タマリスクの花、ザクロの花、ザクロの果皮、ベニバナ、バラ、アオイ、クルミの殻、アカネ、ヤナギバグミの果皮、エンジュ、クワの樹皮、アンズの樹皮、シュンギク、綿花の莢、リョクバン、カタプ〔鉄さび染料〕、イヌホオズキ、ケイトウ、イバラなどの草花、いろいろな果物の花、ミョウバン(硫酸カリウムアルミニウム)、タンバン(胆礬、硫酸銅)、ギル(酸化マンガンXIIを指す〔?12価のマンガンは不存在。辞書によれば鉱物質の赤色染料もしくは顔料(ex.辰砂、赤鉄鉱)〕)、
qizil tash reng (qizil tömür drodisirodisiの誤りか?〕) derex porliri, ösümlük yiltizi, renglik topa, séghiz qatarliq xam eshyalarni menbe qilip, günggürt poqi shaptul chéchiki, gösh reng, zanka, zeytune, anar güli, toq qizil, ach sériq, qara, sosiye, toq sériq, nesh reng, kawa chéchiki, yéshil, hawa reng, sus hawareng, qara qizil, qara kök qatarliq nechche on xil reng we xilmu xil sir perdaz buyumliri ishligen.
赤石色(赤鉄鉱)、朽木、植物の根、色の土、粘土などの原材料を源として、硫黄くず、モモの花、肉色、zanka〔語義不明〕、オリーブ、ザクロの花、濃紅、淡黄、黒、susiye〔語義不明〕、濃黄、nesh〔語義不明〕色、カボチャの花、緑、紺碧、空色、暗赤、暗青などの数十種の色と様々な瑠璃装飾品を作った。
 reng ishlesh usuli :
 色作りの方法:
oxshash tiptiki güli-chéchekler derex qowziqi, méwe posti qatarliqlarning qaynatma birikmisidin xilmu xil reng alghan.
同じタイプの花木の樹皮、果皮などの煎じた物の混合物から様々な色を得た。
mesilen, tuxumek güli, inekpiti (abdimilik) qariqat, aliqat, aq yantaq uruqi birikmisidin qara kök reng, aq térek poridin porreng, qarighay yélimi, heshqipéchek güli, nöshüdürdin aq reng, azghan uruqidin qizil reng, piyaz postidin yéshil-kök reng,
例えば、エンジュの花、麻の実(ヒマ)、スグリ、クコ、白ヤンタクの種の混合物から暗青色、白ポプラの朽木から朽木色〔淡黄褐色〕、松脂、アサガオの花、塩化アンモニウムから白色、イバラの種から赤色、タマネギの皮から青緑色、
tuztéshi we bashqa her xil rodilardin kök, yéshil, zengger reng, ziriq uruqidin qizil reng, qara üjme, qurum qatarliqlardin qara reng, yulghun chéchiki, anar postiliridin öz renggide reng ordan bilen yangaq posti birikmisidin jiger reng, it’üzümi bilen tajigül chéchiki birkmisidin ach qizil rengler ishligen,
岩塩と他の各種鉱石から青、緑、紺碧色、メギの種から赤色、クロクワ、煤(すす)などから黒色、タマリスクの花、ザクロの果皮などからその色、アカネとクルミの殻の混合物から肝臓色、イヌホオズキとケイトウの花の混合物から淡赤色を作る。
éytishlargha qarighanda, xoten qarangghu tagh, altuntagh baghrida ösidighan her xil gül-giyahlardin xilmu xil reng alghan.
口述によると、ホタンのカラング山、アルトゥン山の斜面で育つ各種の草花から様々な色を得た。
 uyghurlar herxil perdaz buyumlirini ishleshkimu mahir bolghan, ular lewsurux, mengz surux, yitqaq surux, qashliq, chach méyi qatarliqlarni xéli burunla ishligen.
 ウイグル人は各種化粧品を作ることにも長けていて、彼らは口紅、頬紅、yitqaq〔語義不明〕墨、眉墨、髪油などをかなり以前から作った。
mesilen, zarangza chéchikini melhem qilip nökche halitide lewsurux, mengz surux (englik) ishlise, gülsurux bergisini soqup elgektin ötküzüp tebi’iy upa yasighan.
例えば、ベニバナの花をペーストにして棒状の口紅、頬紅(ルージュ)を作り、バラの花弁を粉にして篩にかけて自然のフェースパウダーを作った。
xénige melum nisbette zemche arilashturup qol-put xénisi, osma melhimidin qash qarisi, shaptul méghizi, tuxum sériqi, siyadan méyi arilashmisidin chach méyi yasighan.
ヘンナに一定の比率でミョウバンを加えて手足の〔爪を染める〕ヘンナ、オスマ〔Isatis tinctoria、和名タイセイ〕のペーストから眉墨、モモの仁、卵の黄身、クロタネソウの種の油の混合物から髪油を作った。
 uyghurlar qaysi xil gül-chéchektin reng alsa, rengni shu gül chéchek ismi bilen atighan.
 ウイグル人は色を得た花の名前で、その色を呼んだ。
mesilen, anargüli, shaptul chéchiki, yulghun chéchiki, porreng, nil reng, kawa chéchiki reng …… dégenlerge oxshash.
例えば、ザクロの花、モモの花、タマリスクの花、朽木色、藍色、カボチャの花色……などのように。

0 件のコメント:

コメントを投稿