2014年7月27日日曜日

母なるふるさと(6)(以下15ページ2行目から)
 mingbégi qattiq esnidi, andin kéyin kékirdi.
 千戸長は大きくあくびをし、そのあとでげっぷをした。
bu ikkila qiliq nurini yirgendürdi.
この二つの行為はヌリの気分を悪くさせた。
uning mu’ellimi bu qiliqlarni nurghun qétim mesxire qilghan.
彼の先生はこうした行為を何度もあざ笑った。
nuri bir qétim qiz sawaqdishining yénida tuyuqsizla esnep qoyuwidi, tére sodisi qilidighan bayning qizi uninggha chöchüp qarap qashlirini süzüp :
ヌリはあるとき女の同級生の前でうっかりあくびをしてしまった。毛皮貿易をしている金持ちの娘は驚いて彼を見て眉を上げて〔眉を上げるのは軽蔑(けいべつ)の身体表現〕、
 -- esnigende qolingiz bilen aghzingizni tosuwéling, -- dégenidi.
 「あくびをするときは手で口をふさぎなさいよ」と言ったのだった。
nuri nomustin yerge kirgüdek bolghan.
ヌリは恥ずかしさで土の中にもぐりたい〔=穴(あな)があったら入りたい〕ほどだった。
u hazir bayiqi ikki qiliqning yirginishlik ikenlikini körüp turuptu.
彼はたった今、二つの行為が嫌悪(けんお)すべきことであることを理解した。
birdinla uning kallisida «bu ademde kishini yirgendüridighan qiliqlardin nechchisi barkin?» dégen so’al peyda boldi.
たちまち彼の頭に「この男には人に嫌悪感を起こさせる行為が他にも何かあるんだろうか?」という疑問(ぎもん)が生(しょう)じた。
neq shu chaghda mingbégi ong qolini qoynigha tiqip qoltuqini tatilashqa bashlidi.
ちょうどその時、千戸長は右手を胸に入れて腋(わき)の下を掻(か)き始めた。
u birdinla qapiqini türüp gep bashlidi :
彼はいきなり眉(まゆ)をしかめて言い始めた。
 -- némige öre turuwirisen? he, rast gepni qile, bu yerde rastla oghri köp, qazaqlarni hésablimay, biz xeqtinla on nechche dangliq oghri bar.
 「おまえ何で突っ立ってる? さあ、本当のことを言え、このあたりは本当に泥棒が多い、カザフ人を数に入れないで、おれたちの民族の中だけでも十数人の有名な泥棒がいる。」
seper oghri derya yaqisidiki janggalning qaplini boldi.
「泥棒セペルは川べりの繁みのヒョウだ。」〔janggalは乾燥地の塩性土壌の土地で塩生植物のギョリュウ(ギョリュウ科小高木Tamarix tenuissima)、ソクソク(Haloxylon ammodendronアカザ科灌木)、ヤンタク(Alhagi maurorumマメ科灌木)、キョルク(Halostachys caspicaアカザ科灌木)、コトカケヤナギ(Populus euphraticaヤナギ科高木)などによって形成された繁み。今日では植生がだいぶ退化していて土獏に灌木が点在しているイメージが強いらしいが当時これら河岸の氾濫原は人が隠れることが可能な繁みだったと思われる。ちなみにコトカケヤナギは中国では現在絶滅危惧種に指定されている〕。
ghéni oghri qash boyining yolwisi, emet oghri, hoshur oghri, imremze qawan, sidir tayghan, ibrahim qanjuq way-way, hemmisila oghri, bu xeqning tolisi taranchi, ularning közi baylarda.
「泥棒ゲニはカシ川河岸のトラ、泥棒エメット、泥棒ホシュル、イノシシのイムレムゼ、猟犬(りょうけん)のスィディル、雌犬(めすいぬ)のイブラヒム…ああ、みんな泥棒だ、この民族の大多数がタランチ〔18世紀に清朝によって南新疆からイリ地方に開拓のために移住させられた農民の呼称だが、貧農の意味もある〕だから、やつらの目は金持ちに向いている。」
gadaylarning kalisi qishu yaz talada yatidu, oghri kelmeydu.
「貧乏人の牛は年中外にいるのに、泥棒は来ない。」
baylar ghorulirini mixta pana qéqip, it baghlap, éghillirigha közetchi qoyup saqlisimu, ularning mal-waranliri qotan, üyüri bilen oghrilan’ghan.
「金持ちがかんぬきに〔鉄の〕釘で止め釘を挿して〔一般には止め釘は木釘らしい参照〕、犬をつないで、家畜小屋に見張りを置いて守っても、金持ちの家畜は家畜囲いや群れから盗まれる。」
téxi bu oghrilar hökümetning bankilirighimu tégish qildi.
「その上この泥棒たちは政府の銀行にまで手を付けた。」
rast, oghri tola.
「本当に泥棒が多い。」
bu méning qolumdin ish kelmigenlikimu?
「これはおれに仕事の能力が無いからか?」
sen shundaq dep yézipsina, jalapning balisi, bu gepni ashu muxter qawan ya bolmisa mira kösey yazdurghandur, rastini de, bolmisa
「おまえはそう書いたらしいな、売春婦の子め、この言葉はあのイノシシのムフテルか、そうでなければ火かき棒のミラがおまえに書かせたんだろう、本当のことを言え、でなければ…」
(以下16ページ)
 -- yaq, ular démidi, özüm yazdim!
 「いいえ、彼らは言ってません、私が自分で書いたんです!」
 -- sen némishqa hökümgtke til tegküzdüng emise?
 「それじゃあ、おまえはなぜ政府を悪く言った?」
 -- hökümetni tilgha alghinim yoq, yüzbégi, mingbégiler obdanraq ishlise dédim shu, mingbégim.
 「政府については何も言っていません、百戸長や千戸長が少し自分の仕事をしっかりすればと言ったんです、千戸長。」
 -- men séni yamulgha ewetip bérimen, bildingmu?
 「おれがおまえを衙門(がもん)〔=役所(やくしょ)〕に送ってやる、分かったか?」
bügünla mangdurimen, sen itning balisi qalghan oqushni yamulda oquysen!
「今日すぐに行かせる、おまえみたいな犬の子は残りの勉強を衙門でしろ!」
 -- men jinayet ötküzmisem, uning üstige men téxi on besh yashliq bala. manga qanun ige.
 「私は罪を犯していないし、その上、私はまだ15歳の子供です。私には法律〔の保護〕があります。」
 -- néme, qanun?
 「なに、法律?」
méning gépim qanun emesmiken? sen jalap
「俺の言葉が法律じゃないのか?おまえみたいな売春婦の…」
 u gépini tügitelmidi.
 彼は最後まで言えなかった。
öyge sériq chachliq, pürme bel güllük könglek kiygen bir ayal étilip kirdi.
部屋に黄色い髪(かみ)の毛〔=金髪(きんぱつ)〕の、ウエストに折り目が付いた花柄(はながら)のワンピースを着た女が急に入ってきた。
 -- yolsizliq qilmang, mingbégi! – bu mingbégining sheherde öy tutup, bayning puli bilen ikki qizini oqutuwatqan toqal ayali idi, -- balining gépi yolluq, hemme gepni sebixe ikkimiz angliduq, bu bala toghra éytidu.
 「理不尽なことはしないで、千戸長!」これは千戸長が町で所帯(しょたい)を構(かま)えて、千戸長の金で二人の娘を勉強させている側室(そくしつ)だった「この子の言うことは道理にかなってるわ、話は全てセビヘと二人で聞いたわ、この子は正しいことを言ってるじゃないの。」
qolingizdin kelse bu balini emes, ghéni oghrini yamulgha soliting.
「あなたに力があるなら、この子じゃなく泥棒ゲニを衙門に閉じ込めてよ。」
kéliningizni xelqi’alem aldida élip qachqan seper oghrini tutup béring!
「あなたの嫁(よめ=息子の妻)をみんなの目の前でさらって逃げた泥棒セペルを捕まえてよ!」
 -- boldi, asiye! – dédi mingbégi töt bay bilen taliship yürüp besh yüz qoy xejlep aranla érishken toqalgha yélinip-yalwurup, -- bu harimi bilen chéqiship qoydum, yamanlap kétip qalma yene, xotun!
 「やめろ、アスィエ!」と言って千戸長は4人の金持ちとさんざん競って羊500頭分の金を使ってやっと手に入れた側室をなだめすかした「この売春婦の息子とふざけてやってたんだ、まさか実家に帰ってしまうなんてことはないよな、奥方(おくがた)!」
 -- sebixe bu balini tonuydiken, bu bala mektep boyichila emes, sheher boyichimu elachiken.
 「セビヘはこの子を知ってるそうよ、この子は学校でだけでなく町でもずば抜けているそうよ。」
sizning yurtingizning güliken.
「あなたの領地の精鋭(せいえい)だそうよ。」
sizning töt xotuningizdin on üch balingiz bar, birimu sawatliq emes.
「あなたの4人の妻には13人の子供がいるけど、一人も読み書きができないわ。」
etiwarliq balingiz qemirdin medriside töt yil oqup heptiyektin chiqalmidi.
「あなたのお気に入りの息子ケミルディンはマドラサで4年間勉強してヘプテエック〔文字を学んだ後に学ぶ、クルアーンの各章(スーラ)から選んだ文章で編まれた初級教科書〕を終えられなかったわ。」
mana, bala dégen nuridek bolsun.
「ほら、子供ならヌリのようになるべきよ。」
baliliringizgha ülge qiling bu balini.
「あなたの子供たちの手本にしなさいよ、この子を。」
bu bala hésabta héchkimni aldigha ötküzmeydiken, shé’ir yazalaydiken, resim sizalaydiken, dutar chélip naxsha éytalaydiken, qaltis baliken, pushkindek, abdulla toqaydek, newa’iydek
「この子は計算が誰より速く、詩を書くことができて、絵を描くことができて、ドゥタールを弾いて歌を歌うことができる最高の子供だそうよ、プーシキンのように、アブドッラー・トカイのように、ナワーイーのように…
 -- ha-ha-ha qaltiskina! – dédi mingbégi özini tüzeshtürüp külüp turup, -- yuqiri chiq, balam, bir méhman qiliwalay, noghay hedeng séni peyghember qiliwettighu.
 「ハハハ…最高だって!」と千戸長は自分の身なりを整えながら笑って言った「出世しろ、そうしたらおまえを一度客としてもてなそう、おまえのノガイ〔=タタール人〕の姉さんはおまえを預言者にしてしまったぞ。」
hay, qoza soyunglar, qimiz ekélinglar, etiwarliq méhman kélip qaptu!
「おい、子羊をつぶして馬乳酒(ばにゅうしゅ)を持って来い、賓客(ひんきゃく)が来ちまったぞ!」(17ページ9行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿