2014年10月28日火曜日

母なるふるさと(11)28ページ下から5行目)
 nuri mehellisidin xéli yiraqliship qayrima östeng qirigha chiqip mehellisige burulup qaridi.
 ヌリはマハッラからだいぶ遠ざかってカユリマ川の土手に出てマハッラを振り返って見た。
méhriban ata-anisi hazir wesweside, belki ukilirimu ensirimekte.
親愛なる父さん母さんは今心配し、そして弟たちも心配している。
u kimdin, néme üchün özini qachurdi?
彼は誰から、何のために自分を遠ざけるのか?
u nege, néme qilghili baridu?
彼はどこに、何をするために行くのか?
u bularni oylapmu ülgürelmigen :
彼がこれらを考えたとしても間に合わなかった。
uning qelbini özini muhebbettin qachurush istikila igiliwalghan, mana hazir ata-ana, uruq-tughqanlirining muhebbitidinmu özini qachurmaqta.
彼の心は自分を愛から遠ざける願望を持った、つまり、いま両親や親戚たちの愛からさえも自分を遠ざけている。
u goya bir chong judaliq üchün özini meqsetlik terbiyilewatmaqta,
彼はまるで一つの大きな別れのために自分を意図的に訓練している、
yéqin kelgüside bolidighan bir katta azab-oqubet sinaqliri üchün özini chéniqturmaqta,
近い将来に起こるある巨大な苦難の試練のために自分を鍛(きた)えている、
u déhqanlargha yat, sheherdiki bay balilirigha düshmen bilinidighan meqsetlik halda azab izdesh yoligha mangmaqta,
彼は農民たちになじみのない、町の金持ちの子供たちに敵のように思われている苦労を探しの道に向かっている、
shuning üchün özini dewrning qehrimani, kelgüsining gigant adimi bolushqa munasip hésablab … öz-özidin pexirlenmekte.
そのために自分を時代の勇士、将来の巨人になるためにふさわしいとみなして……自分自身を誇っているようだ。
özini we yürek parilirini azablash hésabigha érishidighan bu pexirlinishning qimmiti qanchilik?
自分と愛する人々を苦しめることを勘定に入れたら、この誇りの価値はどれほどだろう?
bu qimmetni hésablashning yoli néme?
その価値を計算する方法は何だろう?
emdila on besh yashqa kirgen, sowét kitablirining, yéngi idiye tarqatquchi oqutquchilirining tesiri tüpeyli, özi heyran qalghan yawropa serkerdilirining izi bilen méngishqa özini béghishlighan uyghur balisining hazirche bu murekkep so’allargha neq jawabi yoq.
まだ15歳になったばかりの、ソビエトの本の新しい理念の宣伝者、教育者たちの影響が原因で、自分が驚嘆(きょうたん)したヨーロッパ〔大戦?〕の元帥(げんすい)たちの足跡(そくせき)と歩みに熱中したウイグルの子供には今のところこの複雑な問(と)いにピッタリの答えはない。
uning qelbini birla : mu’ellimi éytqan yaxshi adem bolush üchün bir ömür azab chékishke, herqandaq qiyinchiliq aldidimu temtirimeslikke özini teyyarlash dégen sözliri igiligen.
彼の心を占めていたのはただ一つ、教師が話した「良い人になるために一生(いっしょう)辛酸(しんさん)をなめることに、いかなる困難の前にも動じないように自分を作る」という言葉だった。
u mushularni oylap, ata-anisining ensireshlirini untudi we : «téxi chüsh bolmidi, yazning küni uzun, yolsiz méngipmu sheherge yétip baralaymen.
彼はこれらを考えて、父母の当惑を見落とした。そして「まだ昼になってない。夏の日は長いから、道を避けて行っても町に到着することができる。
nurghun qétim piyade mangdim, bar-yoqi qiriq kilométirla yolghu bu.
何回も徒歩で行った。せいぜい40キロメートルの道のりだろうこれは。
derya yaqilapmu, yamanyar bilen topa kéchipmu qarangghu chüshküche sheherge kireleymen»
川に沿っても、ヤマンヤルを通(とお)って土を歩いても夜のとばりが降りる前に町に入(はい)れる」
dep oylidi-de, yoldin chiqip teptekshi taxta bolghan cheksiz bughdayliqqa shungghudi.
と考えて、道を外(はず)れて平らに均等に育った限りなく広い麦畑(むぎばたけ)に飛び込んだ。
bughdaylar arisidiki chongqur tughanliq ériqlar, chigh-téwilghilar arisidiki here uwiliri, hélidin-héligha ürküp qachidighan yawa toshqanlar, hanggit, qaqirlar bilen oyniship yügürüp méngish uning üchün köngüllük emek boldi.
小麦畑の間の堤防のついた深い水路、チグ〔一つの植物名ではなく、Achnatherum splendensの他にもいくつかの植物を指してチグと言うらしい〕やシモツケの間の蜂(はち)の巣、しょっちゅう驚いて逃げる野兎(のうさぎ)、サカツラガンやツルと遊んで走って行ったので楽しい気晴らしになった。
 u ikki qirghiqi yapyéshil chimenlik ériqtin düm yétip su ichip, aliqanlirigha tayinip ornidin turdi-de, mehellisidin sheherge mangidighan yolgha qaridi.
彼は両岸の明るい緑色の草むらに突(つ)っ伏(ぷ)して水を飲んで、手で身体を起こして、彼のマハッラから町に行く道に向かった。
dadisi aq boz atni ökireng tashlitip sheherge qarap kétip baratti.
彼の父は葦毛馬を駈足(かけあし)させて町に向かっていた。
dadisining önggen chirayi, apisining yashliri lighildap turghan közliri, sebixening yürekke menggülük möhür bolup bésilghan yaquttek lewliri uning héssiyatchan qelbini chimilditip xiyal ékranidin ötti :
父の青ざめた顔、母の涙が揺れていた瞳、心に永遠(えいえん)に刻印(こくいん)されたセビヘの宝石(ほうせき)のような唇が回想のスクリーンに現れて彼の感傷的な気持ちを震わせた。
«yaq, men tére zawutining hak-kislata puriqigha étizning ipar hidini tégishimen.
「いや、僕は皮革工場の石灰と酸のにおいに農地の麝香(じゃこう)のにおいを換える。
muhebbet lezzitini rohiy azabqa almashturimen.
愛の喜びを魂の苦しみと取り換える。
bilip turup shundaq qilimen.
知っていながらそうする。
sowurof, kotuzof, lénin, stalin, maksim gorkiy, mayakowiskiy, pawil korchagindek polat iradilik bolup chiqimen …»
ソウロフ〔ロシアの軍人〕、クトゥゾフ〔ロシアの軍人〕、レーニン、スターリン、マクシム・ゴーリキー、マヤコフスキー、パヴェル・コルチャギン〔オストロフスキーの小説『鋼鉄(こうてつ)はいかに鍛(きた)えられたか』(発表は1932-1934)の主人公の名〕のように鋼鉄の決意を持つようになる…」
(ここまで30ページ13行目)
 neq shu chaghda uning qapiqini here chaqti,
 まさにその時(とき)に彼のひたいをハチが刺した、
u échishiwatqan yerge lay suwiwidi, téximu échishti.
彼は痛くなったところに泥を塗(ぬ)ったが、もっと痛かった。
u chishini kirishtürüp :
彼は歯を食(く)いしばって、
«yene chaqsun, on, yüz here chaqsun, way désem yigit emesmen»
「もっと刺せ、10匹、100匹のハチが刺せ、『あ痛(いた)』と言ったら僕は勇者じゃない」
dédi we gherbke – özini türlük sinaqlar bilen kütüp turghan sheherge qarap ériq ichi bilen yügürüp ketti.
と言って西に――様々な試練が待っている町に向かって用水路〔乾燥地のこちらでは水を使うときだけ水路に水を流し、普段は枯れている〕の中を通って走りだした。
 ziyawudun namazdiger bilen soliship, boz étimu salpiyip mehellige qaytip keldi.
 ズィヤウドゥンはナマズディゲル〔夕方の礼拝〕の頃にしょげて、葦毛馬もうなだれてマハッラに帰ってきた。
mehellige kirish bilenla östeng yaqisidiki chimenlikke toplashqan kishiler :
マハッラに入ると同時に小川の縁(ふち)の草むらに集まった人々が、
 -- keldi, ziyek keldi! – dep warqirashti.
 「来た、ズィエックが来た!」と叫(さけ)んだ。
u chöchüp étidin sekrep chüshti.
彼は驚いて馬から飛び降りた。
da’im béshi aghrip yüridighan reyhandin ensirep :
いつも頭が痛いレイハンを案じて、
 -- néme boldi, xalayiq huy! – dep warqiridi.
 「どうした、みなさん!」と叫んだ。
 -- néme bolatti, mawu qashqaliq taranchilarning anisini qoydi! – dédi muxterbay köpchilikning otturisida chimenlikte zongziyip olturghan üsti yalingach ademni körsitip, -- bol ziyek, munu kigizchining béshini chimgha bir paturup baqqina!
 「何してた、このカシカリック〔=カシュガル人〕がタランチたちの母親を殴ったぞ!」とムフタルバイがみんなの間で草むらにしゃがんでいた上半身裸(はだか)の男を指し示して「よし、ズィエック、このフェルト職人(しょくにん)の頭を草むらにちょっと沈めてみてくれ!」〔相撲で負かしてやってくれの意〕
 bu yerde oghlaq tartish, meshrep-pére oynash, chélishish köngüllük oyun.
 ここではブズカシ〔馬に乗って子ヤギの毛皮を奪い合う競技。冬の農閑期にホタンやヤルカンド当たりの農村で良く行われるらしい〕、マシュラップを踊ること、相撲をとることは楽しい娯楽(ごらく)だ。
mehellining dangliq oghlaqchiliri, ormichiliri (künige bir xodin bughday oruydighan), chélishchiliri, naxshichi, ussul-ölengchi, qiziqchiliri bar.
マハッラには有名なブズカシ選手たち、刈り手たち(一日に1ホずつ小麦を刈る)、力士たち、歌手たち、踊って歌う人たち、道化師(どうけし)たちがいる。
ularning xojayinimu, püwlep köptürgüchisi, himaye qilghuchisimu mushu muxterbay, uning bir qétimmu beygining béshi bolalmighan bolsimu etiwarlap baqidighan beyge atliri, yurtmuyurt hörkirep yürüp dangq chiqarghan sayaq buqisi, hetta böre alidu dep maxtinidighan «qalmaq» itlirimu bar.
彼らの主人も、彼らの声援者(せいえんしゃ)、庇護者(ひごしゃ)も、このムフテルバイだ、彼には一回も競争のトップになることができないにもかかわらず大切に飼っている競走馬(きょうそうば)、あちこち鳴き回って評判(ひょうばん)になった宿(やど)無しの雄牛(おうし)、はては狼も片づけると自慢する「カルムイク」の犬もいる。
u öyidiki haywanliri, mehellisidiki héliqidek ademliri bilen her yer-her yerlerde maxtinidu.
彼は自分の家の動物たち、彼のマハッラの前述(ぜんじゅつ)のような人々についてあちらこちらで自慢する。
hetta bir qétim tahir yüzining shangyosi bilen kimning mehelliside qagha jiqliqini taliship soqushupmu qalghan.
一度などはタヒール・ユズィ〔村名〕の郷役(ごうやく)と誰のマハッラにカラスが多いかを張り合ってなぐり合いにまでなってしまった。
u qum arishanggha her yili beshinchi ayning beshinchi künige ülgürtüp chélishchilarni teyyarlaydu.
彼はクム温泉に毎年55日(いつか)に間に合わせるように力士たちをそろえる。
yéni yerge tegmigenlirige paqlan, kigiz, chekmen, piyma mukapatmu béridu téxi.
背中が地面に着かなかった人々〔ウイグルの相撲は背中が地面に着いたら負けになる。体格別、大人子供別の試合をするから勝者は多数〕には子羊、フェルト、チェクメン〔粗布〕、フェルトの長靴まで褒美(ほうび)に与えた。
mehelle ghururi uning jéni, mehellisi uyatqa qalsa u azablinip oruqlap kétidu hetta.
マハッラの誇りは彼の命で、彼のマハッラが恥(はじ)をかいたら彼はもだえ苦しんで痩(や)せてしまう。
(ここまで31ページ11行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿