2015年4月7日火曜日

母なるふるさと(20)Zordun sabirning tarix romani «ana yurt».

55ページ7行目)
 -- yaman niyet dégen néme u? déginingni bérimen, senmu shundaq qilisen-de!
 「下心って何だ? おまえの欲しい物をやる。おまえもそうしろ!
 bay sol qoli bilen dümbisige chapliship olturghan reyhanning saghrisigha urup qoydi.
 バイは左手で後ろにくっついていたレイハンの尻をたたいた。
reyhan jimip qaldi we gep yötkep:
レイハンはそれには声を立てずに、話題を変えた。
 -- he, rast bir baghlam shiwaq süpürge tériwalmaqchidim, toxtisingiza qizimni éliwalay, -- dédi.
 「ああそうだ、ひと束のシワックほうきを集めるつもりだったの。止めてください娘も私と一緒に行きます。」
 muxterbay shu zaman étini déwitti, shox at mehellige qarap oynaqlap yorghilidi, reyhan warqirashqa bashliwidi, bay:
 ムフテルバイはその時馬に拍車をかけた。活発な馬はマハッラに向かって飛び跳ねながら速歩で進んだ。レイハンは悲鳴を上げ始めた。バイは。
 -- héliqidek warqira, héliqi ziyekke warqirighandek! – dédi we étini yene déwitti.
 「さっきみたいに叫べ、さっきズィエックに向かって叫んだように!」と言ってさらに馬に拍車をかけた。
at purqup-purqup ériqlardin atlighan péti mehellige emes, mehellining küngey teripidiki qariyaghachliqqa qarap uchqandek yügürüp ketti.
馬はブルブルと鼻を鳴らして用水路を渡ってすぐのマハッラではなく、マハッラの日の当たる傾斜地のニレの林に向かって飛ぶように走って行ってしまった。
 reyhan warqiridi, bayning dümbisige urdi. qizi ana bilen teng chirqiridi, lékin bay perwa qilmidi.
 レイハンは叫んで、バイの背中をたたいた。娘も母親と一緒に悲鳴を上げたが、バイは気に留めなかった。
reyhan qariyaghachliqqa barsila héch ish bolmisimu yaman gep tarqilishini biletti.
 レイハンはニレの林に着いたら何事もなくても悪い噂(うわさ)をまき散らされることを知っていた。


chünki, bu mehellide bu xil gepler mezzilik tamaqning puriqidek téz tarqilidu emesmu!
だって、このマハッラでこの種の噂(うわさ)はおいしい料理の香りのようにすぐに広まるでしょ!
 qayrima östengge yétip kelgende, reyhan qumluq qirghaqqa özini atti-de, yerge chüshüp nechche domilap yögimechlikte toxtidi.
 カユリマ川に着いたとき、レイハンは川岸の砂地に身(み)を投げて、地面に落ちて数回転(ころ)がってヒルガオの草むらで止まった。
uning jeyniki sürülgendin bashqa, héchyéri héchnéme bolmidi.
彼女はひじを擦(す)った外(ほか)は、どこもなんともなかった。
u ornidin turghuche bay étini toxtatti we attin sekrep chüshüp balini yerge olturghuzup qoyup reyhanni yögimechlikke bésiwaldi.
彼女が起き上がろうとする間(ま)に、バイは馬を止めて、馬から跳び降りて子供を地面に座らせておいて、レイハンをヒルガオの草むらに引き入れた。
reyhan ne warqirashqa, ne tépirlashqa ülgürelmidi.
レイハンは叫ぶ間(ま)も、もがく間(ま)もなかった。
bayning yirik saqalliri uning yüz, boyunlirigha sürkeldi.
バイの硬いあごひげが彼女の顔や首をこすった。
bay uning ikki putini ikki yaqqa qayrip tizliniwélip sol qolini ishtanbéghigha sun’ghandila, reyhan yalang ayagh ong puti bilen bayning chatriqigha qattiq tepti.
バイが彼女の両足を両側に広げて、ひざをついて左手をズボンの紐(ひも)に伸ばすと、レイハンは素足の右足でバイの股間(こかん)を強く蹴った。
bay bir ingridi-de, singar yan bolup qaldi.
バイは一言うめいて、のたうち回った。
reyhan téz ornidin turup chirqirawatqan qizini baghrigha bésip buquldap yighlap:
レイハンは素早く起き上がって泣き叫んでいた娘を懐に入れて泣きながら:
 -- ölmeydighan qawan! – dédi.
 「死にぞこないのブタ!」と言った。
 bay ornidin teste turup yerdin qalpiqini élip kiydi we reyhangha qarapmu qoymay:
 バイはやっと立ち上がって地面から帽子を拾ってかぶって、レイハンを見もせずに:
  -- qanjuq! – dep tillidi-de, étigha minip keynige buruldi we sheher terepke qarap étini chapturup yürüp ketti.
 「雌犬」と罵(ののし)って、馬に乗って背を向けて、町の方に向かって馬を疾走させて行った。
 reyhan qizini kötürüp, bir baghlam shiwaq térip öyige kelgende gügüm chüshken, ormichilar ot artilghan atlirigha miniship «orghaq béshi» bolidighan öyge polu yéyish üchün kétip baratti.
 レイハンが娘を背負って、一束(ひとたば)のシワックを持って家に着いた時には、日が暮れて、刈り手たちが草が乗せられた馬に乗って「刈り手の頭(かしら)」になった人の家にポロを食べに向かって行くところだった。
 -- emdi kéldingma? – dédi ziyawudun xotunigha atliq yandiship,
 「いま帰ったのか?」とズィヤウドゥンは馬に乗って妻に近寄って言って、
andin keynige qayrilip min’gishwalighan oghligha, -- mawu qoghun-tawuzlarni apang bilen öyge apiriwétip polu yégili barghin, deranimu bashliwal, -- dep jékilidi.
それから後ろを振り返って後ろに乗っている息子に「このメロンとスイカを母さんと一緒に家に持って行って、あとでポロを食べに行きなさい、デラも連れていきなさい」と命じた。
 reyhan oghulliri bera, dera we qizi imhan bilen hoyla supisida olturup xushal-xuram tawuz chéqip yédi we balilirigha:
 レイハンは息子のベラ、デラと娘のイムハンと一緒に庭の広縁に座って楽しくスイカを割って食べながら子供たちに:
 -- kawa éshi étip bérimen, birdemdila, -- dep qoyup chélikini kötürüp östengge mangdi.
 「カボチャの料理を作ってあげる、すぐにね」と言って手桶を持って小川に行った。
xushluq bilen xapiliq, külke bilen köz yéshi pat-patla almiship turidighan bu kichikkine mehellide kün bilen tünning, hepte-aylarning almashmiqimu téz we asan.
喜びと怒り、笑いと涙が頻繁(ひんぱん)に入れ替わるこの小さなマハッラでは昼と夜の、週と月の移り変わりも速くて簡単だ。
yaziche nelergidur yawayiliship kétishken toxular ghazang bilen tolghan baghlardin paxal we saman döwisige aylan’ghan hoyla-éghillargha yatsirap bojuyup kélishidu.
夏の間どこかで野生になってしまっていたニワトリたちは落葉で一杯になった果樹園から、麦わらともみ殻(がら)の山のようになった庭や家畜囲いに、知っているような様子で警戒しながら来る。
bes-bes bilen chillishiwatqan, tajliri qipqizil, yéngidin jala chiqarghan chüje xorazlar yazdin béri egeshtürüp, qaniti astida pepilep uxlitip baqqan anilirini tonumighandek, öz xojayinliri bolghan bera-dera isimlik adem balilirinimu tonumaydu.
競って鳴いている、とさかが真っ赤な、最近とさかを出したオスのヒヨコたちは、夏以来彼らを連れて、翼の下でなでて寝かせようとする母鶏たちを知らないように、自分の主人であるベラ、デラという名の人間の子供たちのことも知らない。
ikki puti bilen mangidighan bu ademler ular üchün baghda da’im ular köridighan molun müshük, toshqan, it, mozaylardek töt put bilen mangidighan haywanlargha oxshash.
二本足で歩くこの人間たちは彼らにとって、果樹園でしばしば彼らを見ているヤマネコ、ウサギ、犬、子牛のように四本足で歩く動物たちと同じだ。
ular hazir qaysi kokat astida tuxumdin chiqqinini bilmigendek, az künde bu yerde némiler bolidighininimu bilmeydu.
彼らは今どの草むらの下で卵から出たかを知らないように、数日のうちにここで何が起こるかも知らない。
tebi’et tilsiz, lékin u hemmini isharet bilen uqturalaydu.
自然は無言だが、それは全てを暗示することができる。
awu shox xorazlar bolsa mékiyan qoghlash, danlash we hayajan bilen chillashtin bashqini bilmeydu hem bildürelmeydu.
あの快活な雄鶏(おんどり)たちはというと雌鶏(めんどり)を追いかけ、つつき、興奮して鳴くことのほかには知りもせず表現することもできない。
nawada bilgen bolsidi, muxterbayning mushu qarangghu baghni yazdin béri qanche qétim aylanghanliqi, bir ayalning baghqa chiqishini teqezza bolup kütüp chöpler arisida nechche qétim tünep chiqqinini igilirige éytip bergen bolatti.
もし知っていたら、ムフテルバイがこの暗い果樹園を夏から何回歩き回ったか、一人の女が果樹園に出てくるのを切望して待って草の間で何回夜を明かしたかを、主人たちに話してあげていただろう。
her yili arilap-arilap orma orup qoydighan, shuning bilen özining hemmige qadir ezimetlikini köpchilikke körsitip qoyidighan muxterbay bu yil bir qétimmu orghaq tutmidi.
毎年折に触れて収穫してやり、それによって自分が何でもできる男であることをみんなに見せてやるムフテルバイは今年1回も鎌を握らなかった。
u pat-pat meschitke kélip jüme oqup, mehelle imamigha sésiq gep bilen zerbe bérip, bu mehellining xojayini imam, mutiwelli yaki ellikbéshimu emes, belki özi ikenlikini bildürüp qoyatti.
彼は頻繁に礼拝所に現れて金曜日の礼拝をして、マハッラのイマムを卑猥な言葉で中傷して、このマハッラの主人はイマムでも管財人(かんざいにん)でも五十戸長でもなく、むしろ自分であることを表明していた。
u bu yil bu ishnimu tashlidi.
彼は今年このことも放棄した。
uning es-xiyali reyhan bilen, u reyhanni körüshnila oylaytti, xiyalida uninggha:
彼の心はレイハンに付き従い、彼はレイハンを見ることだけを考え、心の中で彼女に:
«ziyekni tashla, manga teg, toqalliqqa unimisang chong xotun bol, aq bash gülnisabüwini alte balisi bilen üch talaq qilishqimu men razi!» dep yélinatti, zarlinatti.
「ズィエクを捨てろ、おれに嫁(とつ)げ、側室(そくしつ)が嫌なら正室になれ、白髪頭(しらがあたま)のギュルニサブウィを6人の子どもと一緒に完全に離婚してしまうこともおれはいとわない!〔「タラック」は夫から妻への離婚通告の言葉。三回「タラック」と唱えると復縁の可能性がなくなる〕」と懇願し、ごねたのだった。
uning üchün bu dunyadiki hemmila ish menisiz, birla reyhan hayatining özi, menisi, barliqi idi.
彼にとってこの世界の全てのことが無意味で、ただレイハンだけが彼の命、彼にとっての意味、彼のすべてだった。
u béghigha chiqip qizliridin güllerni soraytti, bir gülni reyhangül désila shuni tuydurmay puraytti, östeng boyida reyhanköki bar iken dégenni anglap, östeng boyida uxlaydighan boluwaldi.
彼は果樹園に行って娘たちから花について聞いて、一つの花がレイハンギュル〔バジルOcimum basilicumの花〕と言う名だったら、気づかれないように嗅いで、小川の岸にバジルの葉があると聞いたら、小川の岸に寝ることにした。
nawada bir kishi uningdin kebining qeyerdilikini sorighan bolsa, u ikkilenmey kebe dégen mushu ziyekning öyi dégen bolatti.
もし誰かが彼にカーバ神殿〔メッカにあるイスラム教の神殿〕がどこにあるかと聞いたら、彼はためらわずにカーバ神殿というのはあのズィエクの家だと言っただろう。
u qosh qanatliq derwazisining orunduqigha olturup, sa’et-sa’etlep ziyekning ghoru ishiklik hoylisigha qaraytti.
彼は両開き戸の大門の(前の)椅子に座って、何時間もズィエクのかんぬき戸の中の庭を見ていた。
biri kélip:
誰かが来て:
 -- essalamueleykum, olturupsiz! – dése, u:
 「こんにちは、休憩ですか?」と言ったら、彼は:
 -- nede? – dep es-hoshini bilmigen halda qopalliq qilatti.
 「休んでるわけないだろ!」〔nede olturdumの略〕と上の空でぞんざいにふるまっていた。
58ページ上から12行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿