2015年4月23日木曜日

母なるふるさと(21)Zordun sabirning tarix romani «ana yurt».58ページ13行目)
 mana yaz tügidi, köngüllük küzmu axirlashti, toy-tökün, oghlaq, beyge pesli bashlandi.
 いま、夏は過ぎ、楽しい秋も終わり、冠婚、ブズカシ、競馬の季節が始まった。
kech küz mezgili ziyawudunning öyide her küni talash-tartish, her sa’et gep talishish bilen ötmekte idi.
晩秋の時期ズィヤウドゥンの家では毎日口論(こうろん)、毎時言い争いをして過ごしていた。
 -- qar qélin yéghishtin burun sheherge köchüp kireyli! – deytti reyhan her küni etigende hawagha qarap qoyup, -- qarang, hawaning elpazi yaman!
 「雪が深く積もる前に町に引っ越しましょう!」とレイハンは毎朝空を見つめて言うのだった「見てよ、雲行きが怪しいわ!」
 -- téxi ozakünila oghlungni yoqlap chiqtimghu, xotun, -- deytti ziyawudun tola tekrarlanghan geptin bizar bolup, -- xetne toyni ötküzüwalayli, andin kéyin bir gep bolar!
 「おととい息子を訪ねて行ったばかりだよ、おまえ」とズィヤウドゥンは何度も繰り返された話に嫌気がさして言うのだった「割礼式をやろう、そのあとはなんとかなるさ!」
 -- toyni meshede qilip, balini sheherde yatquzayli.
 「式をここでやって、子供を町で寝かせましょう〔手術は町でということ。普通は6、7歳で割礼式をするらしい〕。」
 -- yaq, xotun, muxterbay akam unimaydu!
 「だめだ、ムフテルバイ兄さんが同意しない!」
 -- bala uningmu, sizningmu?
 「子供は彼の子?それともあなたの子?」
 -- dada yolluq aka u dégen!
 「父親のような兄さんだ、彼は!」
 -- wayyey!
 「ああまったく!」
  reyhangül bayning qilmishliri: yaziche penjiridin ketmigenliki, ésilghanliqi, yélinghanliqi we yaman niyette bolghanliqlirini ashu «wayyey» bilenla ipadileytti.
 レイハンギュルはバイの行為:夏に窓から立ち去らなかったこと、つきまとったこと、せがんだこと、そして悪い動機でおこなったことなどをこの「ああまったく」だけによって表現していた。
lékin, ziyawudun bu ayallar tilining bunchilik jiq menisi barliqini nedin bilsun.
しかし、ズィヤウドゥンがこの女言葉にこんなに多くの意味があることをどうしてわかるだろう。
u ayaligha teselli bérip, xush qilish üchün:
彼は妻を慰め、喜ばせるために:
 -- nuri hüsenbayning zawutida ishlep xéli pul tépiptu, xotun.
 「ヌリはフセンバイの工場で働いてたくさんカネを稼いだらしいぞ。
pul bersem zadi almidi, toqachliring bilen qaymaqliringnila aldi.
カネを渡したら全然受け取らなかった、トカチ〔ナンの一種〕とクリームだけを受け取った。
hashim tembür bilen tonushturup qoydum.
ハシム・タンブールに紹介してやった。
oghlimiz qaltis oquwétiptu.
うちの息子はすごく良く勉強ができるそうだ。
bay akamning bir aghinisining balixaniliq öyide yatidiken
バイ兄さんの友人の屋根裏部屋に住んでいたよ。」
 -- yaq, yaq, balam xeqning öyide qorunidu, qurisun=qurusun undaq balixana
 「いや、いや、あの子は他人の家では窮屈だし、忌々しい(原義は「くたばれ」)、そんな屋根裏に…」
 bu gepler künde birnechche qétim bolup turatti.
 この話を毎日何回もしていた。
 mana u bügün supining girwikide turup dümchiyiwélip yoghan tengnidiki liq xémirni égilip tolghinip cheylimekte.
 いま、彼女は今日広縁の端(はし)で背中を丸めて大きな生地こね鉢一杯の小麦生地をこねている。 
 ziyawudun kichik qizini tizigha olturghuzup reyhanning jüdenggü chirayigha, oruq qollirining xémir cheylishige, yoghan xémirni örügende boyun tomurlirining köpüshige, putlirining titreshlirige qarap olturatti.
ズィヤウドゥンは小さな娘を膝に乗せて、レイハンの青白い顔を、細い手が生地をこねるのを、大きな生地をひっくり返すときに首の血管が膨らむのを、足が震えるのをずっと見ていた
uning bu ömürlük hemrahini turmush azabliridin qutuldurghusi kéletti, lékin charisi yoq, xémirni er kishi yughursa toxuni chanigha qoshqandek külkilik bolidu, örüshüp bersichu?
彼はこの生涯の伴侶を家事の苦労から救いたかったが、方法がない。生地を男がこねるとニワトリをそりにつなげたようにおかしくなる。ひっくり返したらどうか?
yaq, taranchi erliri qazan béshigha yolimaydu, bu bir nomusluq, xuddi kochida anidin tughma mangghandek bir ish.
いいや、タランチの男たちは台所に近寄らない。それは一種の恥、まるで通りを真っ裸(まっぱだか)で歩くようなことなのだ。
ochaqqa küküm yölep qoyuptu.
かまどにふすまを寄せてしまったようだ。
saman arilash küküm köyüp ochaq mantigha yamrimaqta, uni ziyawudun ichige tiqiwetse bolidu, lékin bu hem xotun kishining ishi, undaq qilsa xotunigha öz qoli bilen osma qoyup qoyghandek bolidu, u tolimu mesxirilik ish!
もみ殻が混じったふすまが焦げてオチャック・マンタ〔イリ方言語彙。普通家に二つあるかまどのうち大きな方のかまど。焚口はオンドルにつながる。アナ・ユルトのイリ方言についてはこのページに解説有〕に燃え広がっている、それをズィヤウドゥンが〔かまどの〕中に入れてしまったらいい、だがこれも女の仕事だから、そんなことをしたら妻に自分の手でオスマ〔アイシャドー用植物性塗料〕を塗ってやるようなものだから、まったく物笑いの種だ!
 -- ot téshigha chiqip ketti, xotun!
 「火が外に出てしまったよ、レイハン!」
 reyhan popuch kiygen putliri bilen otti tüzidi.
 レイハンは布靴を履いた足で火を消した。
taladin bera yügürüp kirdi:
外からベラが走って来て言った:
 -- apa, mozay émip ketti!
 「母さん、子牛が〔乳を〕吸っちゃった!」
 -- mozayni baghlap qoy, saqam. xémirni kanggha dümlep qoyupla kala saghimen.
 「子牛をつないでおきなさい、ぼうや。小麦生地をオンドルで発酵させたらすぐに、牛の乳を搾るわ。」
 besh tonur nan yaqmaq reyhangha müshkül, ziyawudungha ish emes.
 トヌルで5回ナンを焼くことはレイハンには難しいが、ズィヤウドゥンの仕事ではない。
shox mozayni özi baghlap kalini yalghuz saghmaqmu ziyawudungha ish emes. qizi yighlidi:
いたずら好きの子牛を自分でつないで牛を一人で搾乳することもズィヤウドゥンの仕事ではない。娘が泣いた:
 -- qizingni bezlisengchu, xotun!
 「娘をあやしてくれ、レイハン!」
 -- oyuqtin nan élip béring, taxtushta qaymaqmu bar, yégüzüp qoyung!
 「壁龕(へきがん)からナンを取って、棚にクリームもあるから、食べさせてあげて!」
 -- néme deysenoy?
 「なに言ってるんだ、おい?」
 -- bir qolumni on qilalmaywatsam qarap turamsiza?
 「私は片手で10のことはできないから、世話をしてくれない?」
 -- xotun bol demsina?
 「女になれっていうのか?」
 -- yaziche bagh baghlap, payxan heydep, orma orusam er boldung démeysizu, emdize baligha qaymaq yégüzgenge wayyey!
 「私が夏に麦を束ねて、脱穀(だっこく)して、収穫しても、男になったなんて言わないのに、あなたは今子供にクリームを食べさせることを…ああまったく!…
 ziyawudun aditi boyiche külüpla qoydi.
 ズィヤウドゥンはいつものくせで笑ってしまった。 
némila bolmisun u shu küni bala baqti, bera bilen dera anisigha qariship tonurgha otun saldi, raslan’ghan nan-toqachlarni tonur béshigha toshudi, kichik oghlining xetne toyi üchün muxterbay bergen üch qoy bir qozigha chöp berdi, öyge östengdin su toshudi.
結局彼はその日子供の世話をし、ベラとデラは母親にしたがってトヌルに火を入れ、用意されたナンとトカチをトヌルの上に運び、下の息子の割礼式のためにムフテルバイがくれた3匹の羊と1匹の子羊に草をやり、家に小川から水を運んだ。
mana qarangghu chüshüwidi, bu ikki bala ghoru sélip tangilditip pana qaqti.
いまは、暗くなってしまった。この二人の子はかんぬきを挿して、バタンと閉めて止め釘(くぎ)を打った。
ziyawudun bügün reyhanning ishlirigha némishqidur zen qoydi.
ズィヤウドゥンは今日レイハンの仕事になぜか注目した。
u yerge yoruq chüshmeste ornidin turuwidi, mana qarangghu chüshüptu, birdem jim turghini yoq.
彼女は地面に日が射さないうちから起きて、いまはとばりが降りたのに、少しも休まなかった
sheherge ekirip kétish üchün yaziche qurutqan alma, qoghun qaqliri, pemidur, laza, boja göshler, bir badang un, on nechche qapaq yagh, mata-shatiwardin bolsimu ichige yung sélip tikilgen yotqan-körpe, tozghaq-saman tiqilghan quraq we lestik yastuqlar, bay akiliri bilen soqushup yürüp qishlaqtamdin taghar-tagharda achiqqan yungda étilgen gülsiz kigizler, tikilgen kiyim-kéchek, bésilghan qoray-tézek
町に持っていくために夏の間干したリンゴ、メロン、トマト、トウガラシ、細切り肉、大きな木の甕1つ分の小麦粉、ヒョウタン十数個分の油、粗布(そふ)と格子模様の布の中に毛を入れて縫われた布団、ガマの穂ともみ殻が詰められたパッチワークとlestik(?)やまくらなど、バイ兄さんの家族と取り合ってキシラクタムから何袋も買った毛で作られた無地のフェルト、縫われた衣類、積まれた枯れ草と牛糞…
hemmisi reyhanning qoli bilen pütken.
そのすべてがレイハンの手によって完成した。 
 mana emdi uning xotuni reyhangül béshini tizigha -- jeyniki bilen tayan’ghan ong qolining aliqinigha qoyup, kech kirgüche aldirap nan yéqip charchighan sol qoli bilen issiq tonurgha sansiz qétim bash tiqip qizarghan yüzini silap, xumarlashqan közlirini érige tikip olturuptu.
いま彼の妻レイハンギュルは頭を、膝(ひざ)に、肘(ひじ)にもたせ掛けた右手の手のひらに置いて、夜になるまで忙しくナンを焼いて疲れ果てた左手で、熱いトヌルを数えきれない回数のぞき込んで赤くなった顔をなでて、うっとりとした視線を夫に注いでいる。
tolun ayning qariyaghach shaxliri arisidin shamalda lighildap chüshüp turghan ghuwa yoruqida reyhan uninggha tolimu chirayliq, méhirlik we mulayim köründi.
ニレの枝の間から風で揺れて落ちる満月のくすんだ光に照らされて、レイハンは彼には非常に美しく、好ましく、優しく見えた。
u ziyawudunning quchiqida uxlap qalghan yalghuz qizining mengzini silap qoyup:
彼女はズィヤウドゥンの胸で眠っていた一人娘の頬をなでて:
 -- aq sériqliqi sizge, qash-közi manga tartiptu, nuridek chirayliq bolidighan oxshaydu! – dédi.
 「クリーム色はあなたに、顔立ちは私に似たようだから、ヌリのように美しく育つでしょう!」と言った。
 -- sanga oxshash chirayliq!
 「おまえのように美しい!」
 belki ziyawudunning ayalini birinchi qétim medhiyilishi bolsa kérek, reyhan bölekchila janlinip külüp:
 たぶんズィヤウドゥンは妻を初めて褒めたに違いない、レイハンはことのほか活発に笑って:
 -- ichimge ot ketti, muzdek tawuz yésekmighu! – dédi.
 「熱くなったから、冷たいスイカを食べなくちゃ!」と言った。
ziyawudun derhal mangmaqchi bolup midirlidi.
ズィヤウドゥンはすぐに行こうとして動いた。
bumu belki tunji qétim xotun kishining ishigha midirlighini bolsa kérek:
これもたぶん彼が女性の仕事に従事したはじめてのことに違いない。
 -- men achiqay, xotun, balilar aq térek-kök térek oynawatidu.
 「おれが取ってくるよ、レイハン、子供たちは白ポプラ青ポプラ〔二つのチームで、一方が手をつないで並び、もう一方が走って来てそれを切る。つないだ手が切れたら切られた方の二人のうち一人を自分のチーム連れて行く。切れなかったら切れなかった人が手をつないだチームに入る〕で遊んでる。
 -- yaq, midirlimang, bala oyghinip ketmisun, özümla achiqay.
 「いいえ、動かないで、子供が目を覚ましてしまわないように、私が自分で持ってくるわ。」
 reyhan chaqqanliq bilen tonur béshidin chüshüp bagh ishiki bilen hoyligha mangdi.
 レイハンは素早くトヌルの上から降りて果樹園の入口を通って庭に向かった。
 ziyawudun xéli kütti, reyhan chiqmidi, u reyhanning pat-patla sha bolup qalidighinini, bu sha bolushning bu yil köpiyip qalghinini biletti, u ensirep:
 ズィヤウドゥンはだいぶ待ったが、レイハンは現れなかった、彼はレイハンがたびたびsha〔貧血で倒れて〕しまうことを、このshaになることが今年増えてしまったことを知っていて、彼は心配して:
 -- reyhan! – dep warqiridi.
 「レイハン!」と叫んだ。
 qizi oyghinip yighlidi.
 娘が目を覚まして泣いた。
 -- bera, dera, hemra! -- u balilirini warqiridi.
 「ベラ、デラ、ヘムラ!」彼は子供たちを大声で呼んだ。
hoyligha chirqirap yighlap hemra yügürüp kirdi:
泣き叫びながらヘムラが庭に走って来た。
 -- dada, dada, bagh ishikide alwasti yatidu!
 「パパ、パパ、果樹園の入口に幽霊がいる!」
 ziyawudun tonur béshidin qizini kötürgen péti sekrep chüshüp bagh ishikige yügürdi.
 ズィヤウドゥンはトヌルの上から娘を抱いたままで飛び降りて果樹園の入口に走った。
 reyhan sunaylinip ongda yatatti, uning chachlirigha saman-chawarlar yépishqan, xélila kötürülgen ay yoruqida uning yérim ochuq közliri ziyawudungha tikilgen, lékin nursiz.
 レイハンはあおむけに倒れていた。彼女の髪の毛には藁や小枝がくっつき、かなり昇った月の光に彼女の半分開いた目はズィヤウドゥンを見つめていたが、〔その目に〕光はなかった。
uzun kirpikliri heriketsiz, uzun, qapqara qashliri qétip qalghandek, yérim ochuq aghzi birnéme déyishke temshiliwatqandek köründi.
長いまつ毛は動かず、長くて黒いまゆ毛は固まってしまったかのように、半分開いた口は何かを言おうとしているかのように見えた。
ziyawudun uning béshini tizigha aldi, hayatida yash chiqip baqmighan er közidin hayat paji’esining marjanliri chachrap chiqti.
ズィヤウドゥンは彼女の頭を膝に乗せた。生まれてから涙を流したことのない夫の目から一生の不幸の真珠の粒がこぼれ出た。
u titrep turup menggülükke köz yumghan hemrahining güzel namini atap bar küchi bilen warqiridi:
彼は震えながら永遠に目を閉じた妻の美しい名前をありったけの力で叫んだ。
 -- reyhan!
 「レイハン!」
62ページ18行目)

0 件のコメント:

コメントを投稿