2015年1月27日火曜日

母なるふるさと(16)42ページ頭から)
 -- yaziche ayagh süyi köl bolup paqa korkirap chiqidighan yéringnimu hésablamsina? boptu, umu wexpining yéri bolsun.
 「夏の間に流れの末端(まったん)の水が〔たまって〕池になってカエルがボコボコといつも鳴いてる場所も数えるのか? いいだろう、それもワクフの土地なら。」
 neq shu chaghda qarigir étini oynitip meschit aldidin muxterbay ötti-de, ziyawudunni körüp étining béshini tartti :
 ちょうどその時、カリギル馬を操(あやつ)って礼拝所の前からムフテルバイが現れて、ズィヤウドゥンを見て馬の手綱(たずな)を引いた:
 -- némige tizliniwalding, ziyek, gunahing néme? qashqaliqqa yer bergining, chéleklikke su bergining gunahingmuya? ture, égilme bulargha!
 「何でひざまずかせられてるんだ、ズィエク、罪は何だ? カシカリックに土地をやったこと、チェレック人〔ソ連カザフスタンのチェレック地区からのウイグル系避難民〕に水をやったことが罪なのか? 立て、こいつらに頭を下げるな!」
 -- roza tutmaptiken, -- dédi mira «qazi» xushyaqmighandek midirlap qoyup, -- imam’axunum nesihet qiliwatidu.
 「ラマダンの断食をしてなかったようだ」とミラ「法官」が冷淡に腰を浮かせて言った「イマム・アフンが説教(せっきょう)をしている。」
 -- roza dégen néni yoqning ishi, namaz dégen ishi yoqning ishi, -- muxterbay qara saqalliri arisidin ap’aq chishlirini körsitip zeherxendilik bilen küldi,
 「ラマダンの断食というのはナンがないことで、礼拝というのは仕事がないことだ」ムフテルバイは黒いひげの間から真っ白な歯を見せて意地悪(いじわる)く笑って言った
-- menmu roza tutmidim, emma jama’etni iptargha chaqirdim, qéni imam’axunum, jama’etni bashlang emise!
「おれもラマダンの断食をしていない、だがみんなをイプタル〔ラマダン中の夜食〕に呼んだ。さあイマム・アフン、みんなを連れてこい、じゃあな!」
 u itini=étini? oynaqlitip yürüp ketti,
 彼は馬を速歩で立ち去らせた
uning béshidiki ikki marjini bar qalpaq imam üchün xanning taji,
彼の頭の2つの輪飾りのある筒型帽子はイマムにとっては王冠だ、
aq xese könglek üstige baghliwalghan qara potisi qorqunchluq misran qilich.
白綿布のシャツの上で結ばれた黒い腰帯は恐ろしいミスラン刀(とう)だ〔ミスラン刀は諸刃の剣(もろはのつるぎ)、イラクのバスラとコフィの二つの都市を合わせてミスランと呼ぶが、このことから両側に刃の付いた剣をミスラン刀と呼ぶのか?〕。
imam ornidin özige yarashmighan chaqqanliq bilen des turup :
イマムは席から彼に似合わない素早(すばや)さで立ち上がって:
 -- masha’alla, hélila barimiz, muxter bégim! – dédi.
 「ああ神様、今すぐに行きます、ムフテル様」と言った。
 bu körünüshler, bu awazlar ziyawudungha tolimu yaqti.
 この場面、この声はズィヤウドゥンには非常に気持ちよかった。
uning bir newre akisi bu yerning padishahi, uning qil déginini qilsila ziyawudun xarlanmaydu, boyun qismaydu.
彼の従兄(いとこ)はこの土地の王様だ、彼がやれと言ったことをやっていたらズィヤウドゥンは侮辱(ぶじょく)されないし、心細(こころぼそ)くない。
u téximu xushal bolup boz étini yétilep hoylisigha kirip keldi.
彼はとても嬉しくなって葦毛馬(あしげうま)を引いて庭に入って来た。
hoylidiki supigha – kigiz üstige suprisini yéyip ash yéyiwatqan reyhangül érige hem zoq, hem heyran bolup qaridi:
庭の広縁に-フェルトの上にスプラ〔ナンの生地(小麦粉生地)を広げたり成形するときに敷く布〕を広げて生地を伸ばしていたレイハンギュルは夫を興味深げに、また訝(いぶか)しげに見た:
 -- némanche gülqeqeliri échilip kettikine!
 「なんでそんなにニコニコ嬉しそうにしてるの!」
 -- bughdaymu, zighirmu qaltis, xotun!
 「小麦も、ゴマも最高だ!」
 -- waqtida orup-yighip, sheherge burunraq kirip kéteyli, ghémim nurida, hüsenbayning zawutini nedin biliwaldikin bu bala …
 「適期(てっき)に刈り取って収穫して、町に早めに行ってしまいましょう、私の心配はヌリのこと、フセンバイの工場をどこで知ったのかしら、あの子は……」
 reyhangül bir uh tartip qoyup éshini noghuchqa türmellidi we uni epchil qatlawétip :
 レイハンギュルは一つため息をついて麺を麺棒に巻いて、それを器用に折りたたんで:
 -- bu yil qimmet bolsimu ashu sayboyi, döngmehellidin chongraq öy tapayli.
 「今年は値段が高いとはいえ、あの小川の岸、ドンマハッラ-din/-tinは他に選択肢があるときは「~より」の意になり、他に選択肢がない時は「~の中で」の意になる〕大きめの家を探しましょう。
qaradöng, kökmeschit nurigha yiraqliq qilidu.
カラドン〔地名「黒い丘」の意〕、キョクメスチト〔地名「青い寺」の意〕はヌリには遠いわ。
mektipige yéqinraq bir yerde olturayli, -- dédi.
学校に近い所に住みましょう」と言った。
 -- xotun, bu yil sheherge kirmeydighan bolduq.
 「レイハン、おれたちは今年は町に行かない。」
 -- némishqa emdi?
 「今になってどうして?」
-- muxterbay akam nurini sheherdiki aghiniliriningkige orunlashturup qoyidighan boldi.
「ムフテルバイ兄さんがヌリを町の友達のところに住まわせてくれることになった。」
 -- yaq, xeqning öyide boynini qisip yürsunmu! balamning qéshida turmisam könglüm zadi tinchimaydu.
 「いやよ、他人の家で心細い思いをさせるの? あの子のそばに居なければ私の心は全然落ち着かないわ。」
 -- yéqin buraderlirim bar, balangni öyliride turghuzup oqutuwéridu, deydu.
 「親しい友達がいる、あの子を彼らの家に住まわせて勉強させてやる、と言ってる。」
 -- yaq, yaq, yaq! – dédi ayal birdinla achchiqlap, -- köchimiz dédim köchimiz!
 「いや、いや、いや!」と彼女は突然怒って言った「引っ越すと言ったら絶対っ引っ越すわ!」
 -- biz köchsek bera bilen dera oqushsiz qalidu, xotun.
 「おれたちが引っ越すとベラとデラが教育を受けられなくなってしまうよ。」
 -- néme, turupla ularnimu oqutidighan bolup qaldingiz?
 「なによ、突然、あの子たちも勉強させることに変わったの?
ularni qishlaqtamda oqutayli.
あの子たちはキシラクタムで勉強させましょう。
apamlarningkige apirip qoyimiz, shu yerde ders oquydu.
私の母の家に連れて行きます、向こうで勉強できるわ。
kenji oghulning xetne toyini qilip bolupla sheherge köchimiz!
末の息子の割礼(かつれい)式をやり終わったら町に引っ越すわ!」
 -- köchmeymiz, xotun!
 「引っ越さない!」
 -- yaq, siz köchmeng, meyli, men köchimen! – ayal achchiq bilen qingraqni ashtaxtigha urup ash késishke bashlidi.
 「いやよ、あなたが引っ越さなくても私は引っ越すわ!」彼女は怒って包丁をのし板にたたきつけて麺を切り始めた。
 bu inaq er-xotun otturisidiki tunji ixtilap reyhangülge qanchilik qattiq tesir qilghan bolsa ziyawudungha hem shunchilik qattiq tesir qildi.
 この仲の良い夫婦の間の初めての口論は、レイハンギュルに与えたのと同じぐらい非常に大きな影響をズィヤウドゥンにも与えた。
u héchqachan héchkim bilen qizirishmighan, kemdin-kem xapa bolidighan xush pé’il adem idi,
彼は決して誰にも腹を立てず、めったに怒らない温厚な男だが、
bügün mana ayaligha könglide tunji qétim narazi bolup sinchilap qaridi.
今日は妻に心の中で初めて不満を持って、まじまじと見た。
ayalining bir örüm chéchi aldigha chüshken, köz quyruqlirini chongqur qoruqlar qaplighan, ikki zinixi olturushup boynidimu chongqur siziqlar peyda bolghanidi.
妻の一本のお下げ髪は前に下がり、目じりに深いしわが刻まれ、二つの笑窪(えくぼ)は浅くなり、首にも深い線が現れていた。
u tunji toy axshimi on besh yashliq bu bay qizigha köyük ichide mushundaq zoqlinip qarighan.
彼は初めの夜15歳のこの金持ちの娘を熱愛の心でこんなふうに夢中になって見つめた。
u chaghdiki reyhangül on töt künlük ay idi.
その頃のレイハンギュルは十四夜(や)の月〔ウイグル語では十四夜と十五夜はおなじく満月の意味で使うらしい(要確認)〕のようだった。
u chaghda bu ayalning hemmila yéridin hararet tépip, kishining bedinini köydüretti.
その頃は、彼女の全身から熱(ねつ)が放散されて、人の身体を焦がしていた。
hazir bu ay chiray ghuwa bulutlar bilen qaplanghan, yillar uni sowutqan, u hazir qish axshimi tuman arisida qalghan nursiz aygha oxshap qalghanidi.
今は、この月の顔は暗い雲に覆われ、年月が彼女を冷やし、彼女は今、冬の夜の闇(やみ)の中に残った光のない月と同じようになってしまった。
u ayalining tersaliq qilalaydighanliqini bügünla kördi.
彼は妻の強情さを今日初めて知った。
gépini yirmisam boptiken dep oylidi u.
言葉をさしはさまないほうがいいかもしれないと彼は考えた。
biraq, undaq qilsa muxterbay uni xotunning chirayigha béqip ish qilidu, deydu.
しかし、そうしたらムフテルバイは彼が妻の顔色をうかがって行動する、と言うだろう。
muxterbay bir gep qilghan haman pütün mehelle oxshash sözleydu.
ムフテルバイが一度言えばすぐにマハッラ中が同じことを言うだろう。
u chaghda ziyawudunning néme hörmiti qalidu, kim uni way deydu?
その時にズィヤウドゥンに何か体面が残るだろうか〔=すっかり体面を失ってしまう〕、誰が彼を敬(うやま)うだろうか?
ayalining rayigha baqmisichu?
妻の意見に従わなければ?
uning xushalliqliri yiltizsiz qamghaqqa oxshap qalmamdu?
彼の喜びは根のないノミヨケソウのようになってしまわないだろうか?〔=すぐに失われてしまわないだろうか〕
uninggha kélidighan hayat harariti öchüp, turmushning lezziti tügimemdu?
彼の命の熱が消えて、生活の楽しみがなくなってしまわないだろうか?
 harwini qayaqqa tartish kérek?
 車をどこに引いて行ったらいいのか?
bir yaqqa qarisa tik hang, yene bir yéqi tik tagh.
一方に向かうと急な谷、もう一方は急な山。
ziyawudun supida olturup béshini tatilashqa bashlidi.
ズィヤウドゥンは広縁に座って頭を掻きはじめた。
kichikkine qizi yanpishi bilen yer siypap kélip uning tizigha yamashti.
幼い娘が尻で地面(じめん)をこすって〔=いざって〕来て彼の膝によじ登った。
ikki oghli bir xorazni taliship warqirashmaqta, kichik oghli boyunchaq bilen baghlanghan mozayni némishqidur chiwiq bilen urmaqta idi.
二人の息子は一羽の雄鶏(おんどり)を奪い合って叫んでいる、下の息子はくびきに縛られた子牛をなぜか小枝でたたいていた。
ayalining qapiqi türülüwidi, hemme yaq köngülsizlik bilen toldi.
妻の眉がしかめられてしまうと、すべてがけだるさに満ちた。
ayali janan chinidek jaranglap külgen bolsidi, hemme yaq nurlinip, hoylining ichi shadliq bilen tolghan bolatti.
彼女が高級磁器(じき)のように澄んだ声で笑ったならば、すべてが明るくなって、庭の中は幸福に満ちていた。
 -- muxter akam xetne toyimizgha yene ikki toxla berdi, -- dédi u xotunini xush qilish üchün.
 「ムフテル兄さんは割礼(かつれい)式にも2匹の三歳羊をくれた」と彼は妻を喜ばせるために言った。
 -- shuning üchün akingizning dégini dégen boptiken-de! – reyhangül téximu xuylandi,
 「そのためにあなたの兄さんの言ったとおりにしたいわけ!」レイハンギュルはもっと怒った、
-- dédimghu, siz akingizning yénida qishlang, men oghlumning yénigha kirimen.
「言ったでしょ、あなたは兄さんのそばで冬を越しなさいよ、私は息子のそばに行くから。
harwini manga béring, kömürchilik qilalaymen, qarmu toshuyalaymen.
車を私にちょうだい、石炭運びができるし、雪も運べるわ。
bera bilen derani éliwalsam qiynalmaymen! …
ベラとデラを連れて行ったら困らないわ!」
 reyhangül paxal ekirgili bagh ishikke mangdi,
 レイハンギュルは藁を持ってくるために果樹園の入口に行った、
ziyawudun ghem téghi astida néme qilarini bilmey béshini silap olturuwerdi.
ズィヤウドゥンは不安の山の下で何をしていいかわからず頭を抱えて座り続けた。
«uh, -- dédi u elem bilen, -- mawu bash qétinchiliqni! …»
「うー」と彼はうなって「これは困った!」と言った。
45ページ「4」の手前まで)

0 件のコメント:

コメントを投稿